Τελωνείο Σύρου

Το Τελωνείο της Ερμούπολης αποτελούσε μια από τις κυριότερες προσόδους του νεότερου Ελληνικού κράτους και αναμφίβολα για την Ερμούπολη το σημαντικότερο ναυτιλιακό κόμβο της Μεσογείου, μια πλούσια, αστείρευτη πηγή για τον ισχνό προϋπολογισμό της Ελλάδος. Θεμελιώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1834, πρώτη επέτειο από την άφιξη του Βασιλέα Όθωνα στην χώρα και αποτελεί το πρώτο Δημόσιο κτίριο της νεωτέρας Ελλάδος.

Με την προτροπή του τότε δημογέροντα της Ερμούπολης Λουκά Ράλλη και «δαπάνη Βασιλική», αποφασίζεται κατά την επίσκεψιν της ιδίας της αυτού μεγαλειότητος της Αντιβασιλείας στην Ερμούπολη, το έτος 1833 και «εν ωφελεία της εν Σύρω εμπορίας, η οικοδόμηση του κτιρίου των Αρχείων της Διαμετακομίσεως και των Αποθηκών του Τελωνείου, καθώς και του Φάρου που σηματοδοτούσε το στόμιον του σημαντικότερου λιμένος της Ελλάδος» την εποχή εκείνη. «Των επί δασμώ Αρχείων τε και Αποθηκών, ως και του εν τω στόμιο του λιμένος Φάρου, Ασφάλειας ένεκα των καταπλεόντων». Δηλαδή, αποφασίζεται τα πρώτα Δημόσια κτίρια του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση τους στην Ερμούπολη της Σύρου.

Αυτό το εμβληματικό και ιστορικό κτίριο, που αποτελεί ένα από τα Αρχιτεκτονικά κοσμήματα της Σύρου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, με απόλυτο σεβασμό και από

ίδιους πόρους,  φωταγώγησε , παραμονή της εορτής του Πολιούχου της νήσου, Αγίου Νικολάου.

Να σημειωθεί ότι η φωταγώγηση στηρίχθηκε στην μελέτη που είχε εκπονηθεί από την ΔΕΗ το 2004 οπότε και για πρώτη φορά είχε φωταγωγηθεί.