Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης 27ης Αυγούστου 2019

Τροποποίηση απόφασης 125/2019 που αφορά παραχώρηση στον Σαλούστρο Δημήτριο χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα όρμου Αζολίμνου ν.Σύρου ως προς το χρονικό διάστημα λόγω αλλαγής επωνυμίας του καταστήματος

Ανακοίνωση για την απώλεια του μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Κανάκη

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Κανάκη, εξαιρετικού ανθρώπου και πολύτιμου συνεργάτη.

Το έργο του αποτελεί ανεκτίμητη παρακαταθήκη και ελάχιστη παρηγοριά για όλους μας.

Αντί στεφάνου, θα κατατεθεί ποσό στη «Στέγη Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου» στη μνήμη του εκλιπόντος.

Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.