Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου 26/11/2021

 1. Απόφαση 271/2021. « Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%A78%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%92%CE%A0
 2. Απόφαση 272/2021. « Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%A49%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%9D%CE%9E
 3. Απόφαση 273/2021. Ορισμός αποφαινομένων οργάνων έργου «Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στη χερσαία ζώνη Φοίνκα Σύρου» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%A8%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-97%CE%A3
 4. Απόφαση 275/2021. Παραχώρηση χώρου στη μαρίνα Σερίφου για τις ανάγκες λειτουργίας επιχείρησης ενοικιαζόμενων σκαφών αναψυχής https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A57%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%A6%CE%A7
 5. Απόφαση 276/2021. Προσφορά χρηματοδότησης του «Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός» για εκπόνηση μελέτης, για την ανάπλαση και την προστασία της βραχώδους κολυμβητικής ακτής στο βόρειο άκρο του όρμου Αγίου Νικολάου Ερμούπολης Σύρου. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E%CE%A9%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%9E%CE%A3
 6. Απόφαση 277/2021. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αγωγή του Ιάκωβου Αγγέλου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%A1%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%98%CE%93
 7. Απόφαση 278/2021. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το υδατοδρόμιο Κύθνου. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%946%CE%91
 1. Απόφαση 279/2021. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το υδατοδρόμιο Κέας.https://diavgeia.gov.gr/decision/view/99%CE%92%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E3%CE%9C

9.Απόφαση 280/2021. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το υδατοδρόμιο Σύρου.https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%9E9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%9D%CE%A7

 

 

 

Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου 02-11-2021 και 16-12-2021

     Απόφαση 267/2021. Αίτηση ΞΥΓΚΑΚΗ-ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης Χ.Ζ. Αζολίμνου ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%A7%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A13%CE%A0

 

·         Απόφαση 268/2021. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%979%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%917

·         Απόφαση 269/2021. Έγκριση όρων διακήρυξης – έγκριση  τευχών δημοπράτησης για την μελέτη «Εκπόνηση Μελετών  για την  Βελτίωση και Αναβάθμιση των Υποδομών στη Χ.Ζ. λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A%CE%A17%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%954

·         Απόφαση 281/2021. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου οικ. έτους 2020.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A376%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%A9%CE%94

·         Απόφαση 282/2021. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%91%CE%912

·         Απόφαση 283/2021. Έγκριση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης με τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2022.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%98%CE%A4%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%91%CE%98

 

Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου 22 Οκτωβρίου 2021

1.Απόφαση 251-2021 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρουέτους2021 https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%A13%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%9A%CE%9F

3.Απόφαση 253-2021 Έγκριση εργασιών μελέτης έργου «Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στη χερσαία ζώνη Φοίνικα Σύρου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A9%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C3%CE%A5

4.Απόφαση 254-2021 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου «Επίστρωση τμήματος προβλήτας Σερίφου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A4%CE%96%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%97%CE%A3

5.Απόφαση 255-2021: Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών του έργου «Επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων, δαπέδων ανωδομής και ύφαλων σπηλαιώσεων ΧΖ ν.Κύθνου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%9D8%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-50%CE%A9

6.Απόφαση 256-2021 Απαλλαγή υπολόγου  για τη δαπάνη νέας παροχής στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού  Βουρκαρίου ν. Κέας  και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%A96

7.Απόφαση 257-2021 Απαλλαγή υπολόγου  για τη δαπάνη νέας παροχής στο δίκτυο χαμηλής τάσης τμήματος του καταφυγίου σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ Μαρίνας Ερμούπολης ν. Σύρου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%9C%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%99%CE%9D

8.Απόφαση 258-2021 Έγκριση ή μη των όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 48,00 τ.μ. στη χερσαία ζώνη λιμένα Μέγα Γιαλού ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%928%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%95%CE%9B

9.Απόφαση 259-2021 Αίτηση VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου για τοποθέτηση καλωδίου οπτικής ίνας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%96%CE%A8%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%939

10.Απόφαση 260-2021 Αίτηση Ένωσης Φορτοεκφορτωτών λιμένος και ξηράς Σύρου για παραχώρηση χρήσης χώρου και κτίσματος εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96%CE%950%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%9C%CE%A9

11.Απόφαση 261-2021 Αίτηση ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A4%CE%A0%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%9F%CE%A7

12.Απόφαση 262-2021 Αίτηση Α ΚΑΙ Δ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%984%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%935

13.Απόφαση 263-2021 Τροποποίηση απόφασης 94/2021 που αφορά παραχώρηση στην Πάτσιου Βασιλική  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A17%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-51%CE%A6

14.Απόφαση 264-2021 Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών έργου «Επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων, δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ν. Σύρου  ευθύνης ΔΛΤΣ»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%935%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F%CE%98%CE%99

15.Απόφαση 265-2021 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%932%CE%A8

 

Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου 13 Σεπτεμβρίου 2021

1.Απόφαση  247-2021 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Βουρκαρίου ν. Κέας»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9E%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%A67

2.Απόφαση 248-2021 Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%98%CE%9F1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%A3%CE%96

3.Απόφαση 249-2021 Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ανάδειξη οριστικού αναδόχου) για την υπηρεσία Ανέλκυση ναυαγίου Δ/Ξ DORDUNCU.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%9C%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A62%CE%98

4.Απόφαση 250-2021 Παραχώρηση χερσαίων χώρων στους λιμένες Ερμούπολης και Φοίνικα ν. Σύρου για την πραγματοποίηση του Cyclades Yachting Festival & Gastronomy-Syros.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%A4%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%93%CE%96

 

 

Αναλυτική διακήρυξη παραχώρησης παραλιακού χώρου 48 τ.μ. στον Μ.Γιαλό Σύρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

             

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

Άρθρο 1

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει  φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 48,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, στην χερσαία Ζώνη Λιμένα Μέγα Γιαλού ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι  φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, στις 29 Νοεμβρίου 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ μπροστά στη αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Άρθρο 3

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για τρία (3) χρόνια αρχομένης από την ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Το ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος.

Άρθρο 4

Σαν πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσό των 1.150,00 ευρώ πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων ήτοι 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, 3% Χαρτοσήμου και  20% ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Άρθρο 5

Η συμμετοχή στη δημοπρασία του ενδιαφερόμενου τεκμαίρει αμάχητα ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και της κατάστασης αυτού, των όρων της δημοπρασίας και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, βαρύνουν τον πλειοδότη.

Άρθρο 6

Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών έναντι ανταλλάγματος.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω.

 • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:1

      1.Αίτηση συμμετοχής (θα δοθεί από την υπηρεσία)

 1. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο) του συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.

 

3.Α. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ορισμό αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του.

   Β. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή.

 

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εγγυητή

 

Ο εγγυητής θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της παραχώρησης.

 

4.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

 

 1. Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης

 

 1. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,

 

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

 

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)

 

ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι λευκό και δεν προκύπτει  κάποια από τις καταδίκες που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, διαφορετικά αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.

 1. Ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία.(1.150,00:12)=95,83 ευρώ

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον πλειοδότη, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με άλλη εγγυητική επιστολή  ποσού ίσου με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος η οποία παραμένει ως εγγύηση μέχρι της λήξης της παραχώρησης για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του ανταλλάγματος, και ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση των ανταλλαγμάτων και τη βεβαίωση του Δ.Λ.Τ.Σύρου για την εκπλήρωση όλων των εκ της παραχώρησης υποχρεώσεων του πλειοδότη και σε προθεσμία ενός μήνα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον πλειοδότη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους στον διαγωνισμό θα τους επιστραφούν εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

8.Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου εξαμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:

 

Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

 

Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

 

Δεν βρίσκεται σε λύση ή και εκκαθάριση

 

Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση

 

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού

 

 

Άρθρο 8

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τους πλειοδότες, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τους τελευταίους πλειοδότες.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  δεν αποκτά κανένα  δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται, μέσα σε δέκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής  της απόφασης της Διοικητικής Αρχής, περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος  της δημοπρασίας να εγκατασταθεί διαφορετικά η εγγύηση που έχουν καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτών και του εγγυητή τους και ενέχονται για την τυχόν μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 9

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε  υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των μισθωμάτων ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου και δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του πλειοδότη, καθώς δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στις ξαπλώστρες – ομπρέλες ή στον παραχωρούμενο χώρο από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο πλειοδότης δεν αποκτά  κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

 

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η ανέγερση από τον πλειοδότη κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις κλπ.

Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

 

Άρθρο 11

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του χώρου, τις υπέρ αυτών δουλειές, τα όρια και γενικά το χώρο σε καλή κατάσταση με δαπάνες του προστατεύοντας αυτόν από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται στον πλειοδότη κάθε εργασία που μπορεί να ρυπαίνει το χώρο καθώς και το άναμμα φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

 

Άρθρο 12

Ο πλειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης των ξαπλωστρών και ομπρελών, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Άρθρο 13

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σ΄ αυτόν.

 

Άρθρο 14

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του χώρου από τον πλειοδότη ολική η μερική μετά ή άνευ ανταλλάγματος. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών που ανήκουν σε τρίτους.

 

Άρθρο 15

Ο πλειοδότης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια παραχώρησης, να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται  σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 16

Κάθε παράβαση εκ μέρους του πλειοδότη των όρων της παρούσης διακήρυξης παρέχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου το δικαίωμα καταγγελίας, αζημίως για αυτόν της παραχώρησης

 

 

Άρθρο 17

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του χώρου, για λόγους ανωτέρα βίας (υγείας κ.λ.π) προ της παρέλευσης της τριετούς παραχώρησης, τότε το θέμα θα τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σ

 

Άρθρο 18

Στην παρούσα παραχώρηση, δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ 34/95 << Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων>>

 

Άρθρο 19

Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί δυο φορές (στις 8/11/2021 και στις 15/11/2021) στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη, και αναλυτική διακήρυξη στην έδρα του Δ.Λ.Τ.Σύρου, στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Σύρου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σύρου, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους μετά την πάροδο δέκα ημερών από δημοσίευση σχετικής περίληψης διακήρυξης στην ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

 Άρθρο 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  των όρων  της σχετικής διακήρυξης από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας) (Τηλ:22810 81667,82336) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ερμούπολη 22/10/2021

 

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

  

Κανδιώ Μαραγκού

 

 

 

 

Αποφάσεις συνεδρίασης 31 Aυγούστου

1.Απόφαση 201-2021 Αίτηση ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.  για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/968%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%A82

2.Απόφαση 202-2021 Αίτηση ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%93%CE%9E%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-875

3.Απόφαση 203-2021 Αίτηση ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών  ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A8%CE%97%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%A3%CE%9E

4.Απόφαση 204-2021 Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Σύρου για παραχώρηση χρήσης της περιοχής του αλιευτικού καταφυγίου των Αγκαθωπών που αφορά τη διοργάνωση του ιστιοπλοϊκού αγώνα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2021»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%A60%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-25%CE%9F

5.Απόφαση 205-2021 Αίτημα Παπαδάτου Φιλομήλας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A936%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%9E%CE%99

6.Απόφαση 206-2021 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων στην Κ/ΞΙΑ ERGO-LAND ΕΠΕ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A03%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%A89

7.Απόφαση 207-2021 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Παρρή Στυλιανό

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%97%CE%93%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9B4

8.Απόφαση 208-2021 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου στον παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%97%CE%A6

 

 

 

9.Απόφαση 209-2021Εγκριση για την χρήση των επί έλασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης που περιλαμβάνονται στο 2ο ΑΠΕ καθώς και την έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι λιμένα Ερμούπολης»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A82%CE%96%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%A5%CE%93

 

10.Απόφαση 210-2021  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος καθώς και διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης πεζοδρομίου και ραμπών ΑΜΕΑ στο λιμάνι Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%91%CE%A6%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A62%CE%99

11.Απόφαση 211-2021 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου«Επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων, δαπέδων, ανωδομών και υφάλων σπηλαιώσεων Χ.Ζ.ν.Κύθνου» https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A43%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-84%CE%95

12.Απόφαση 212-2021 Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και επεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα για το έργο: «Αποκατάσταση βλάβης υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%97%CE%958%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%94%CE%A6

13.Απόφαση 213-2021 ’Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E6%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%931%CE%A5

14.Απόφαση 214-2021 Αίτηση ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%A78%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%9D%CE%92

15.Απόφαση 215-2021 Αίτηση ΖΙΩΓΑ ΙΑΣΟΝΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6666%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%9F0

16.Απόφαση 216-2021 Αίτηση ΣΒΟΥΡΑ ΙΚΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A047%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%A8%CE%92

 

 

17.Απόφαση 217-2021 Αίτηση ΤΖΙΩΤΙΚΟ ΡΑΒΑΪΣΙ ΙΚΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A188%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%97%CE%9B

18.Απόφαση 218-2021 Αίτηση ΚΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%97%CE%9E%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%9B%CE%A5

19.Απόφαση 219-2021 Αίτηση Λαρεντζάκη Μαρίας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%A32

20.Απόφαση 220-2021 Αίτηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%A0%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%A3%CE%96

21.Απόφαση 221-2021 Αίτηση ΚΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%988

22.Απόφαση 222-2021 Αίτηση ΚΡΙΝΑΣ Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E4%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B5%CE%9B

23.Απόφαση 223-2021 Αίτηση ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%A95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%A95

24.Απόφαση 224-2021 Αίτηση Ο.Ε. Ι. & Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ-Ε.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A3%CE%A61%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%A45

25.Απόφαση 225-2021 Αίτηση ΡΩΤΑ ΒΥΡΩΝ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/99%CE%988%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%A19

 

26.Απόφαση 226-2021 Αίτηση ΤΣΑΓΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%94%CE%A8%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%A45

27.Απόφαση 227-2021 Αίτηση ΓΡΑΨΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%937%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9C%CE%93

28.Απόφαση 228-2021 Αίτηση Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%9D%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%9D%CE%9A

29.Απόφαση 229-2021 Αίτηση Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ-Π. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-Κ. ΚΡΙΝΑΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%920%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%95%CE%9E%CE%A7

30.Απόφαση 230-2021 Αίτηση Μ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%A97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A330

31.Απόφαση 231-2021 Αίτηση ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%977%CE%94

32.Απόφαση 232-2021 Αίτηση ΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A8%CE%A6%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F%CE%93%CE%A7

33.Απόφαση 233-2021 Αίτηση MARINE MARKET ΚΥΘΝΟΥ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%967%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%A6%CE%9C

34.Απόφαση 234-2021 Αίτηση ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΝΙΚΗΤΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%A9%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%986

 

35.Απόφαση 235-2021 Αίτηση ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9D%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%91%CE%A5

36.Απόφαση 236-2021 Αίτηση ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A904

37.Απόφαση 237-2021 Αίτηση ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A916%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%9C%CE%A8

38.Απόφαση 238-2021 Αίτηση ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΗΛΙΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%A4%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%A9%CE%A4

39.Απόφαση 239-2021 Αίτηση ΚΩΣΤΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/669%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A51%CE%9D

40.Απόφαση 240-2021 Αίτηση ΤΣΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%A90%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%9A%CE%9F

41.Απόφαση 241-2021 Αίτηση ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%A5%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%9F4

42.Απόφαση 242-2021 Αίτηση ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A55%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B5%CE%9E

43.Απόφαση 243-2021 Αίτηση ΣΥΛΙΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%9C%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-83%CE%99

 

44.Απόφαση 244-2021 Αίτηση ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9192%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%957

45.Απόφαση 245-2021 Αίτηση ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ, για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα όρμου Αγίου Νικολάου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A3%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9F%CE%A4

46.Απόφαση 246-2021  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης νέας παροχής στο δίκτυο χαμηλής τάσης τμήματος του καταφυγίου σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ Μαρίνας Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%A8%CE%94

Απόφαση συνεδρίασης 11 Αυγούστου 2021

1.Απόφαση 198-2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιών της νήσου Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%92%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E%CE%995

2.Απόφαση 199-2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιών της νήσου Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%999%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%9D%CE%9C

3.Απόφαση 200-2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιών της νήσου Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%93%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%993