Βάρκα

Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων σκαφών στο Κίνι

Ανακοινώνεται ότι μετά από επί τόπου έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, στη χερσαία ζώνη λιμένα Κινίου ν. Σύρου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μικρών εγκαταλειμμένων σκαφών, μεταλλικών εξαρτημάτων, κατεστραμμένων εργαλείων ψαρέματος κ.λ.π. σε διάφορα σημεία του λιμενοβραχίονα, που αποτελούν πηγές αισθητικής και περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνσή τους, καθώς μετά την Δευτέρα 30/4/2018 θα απομακρυνθούν με ευθύνη του ΔΛΤΣ, θεωρούμενα ως απορρίμματα.

Βάρκα

Βάρκα