Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Παρακαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου να συγκεντρωθούν την Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Κατασκευή Εμπορικού Κρηπιδώματος Λιμένα Σύρου

Κατασκευή Εμπορικού Κρηπιδώματος Λιμένα Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, ανακοινώνει την προέγκριση ένταξης του έργου «Κατασκευή Εμπορικού Κρηπιδώματος Λιμένα Σύρου» στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ), προϋπολογισμού 3.100,000,00 €, γεγονός που ανοίγει το δρόμο εξεύρεσης χρηματοδότησής του μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ν. Αιγαίου 2014 – 2020.