Εξυπηρέτηση κοινού

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, θα έχει επικοινωνία με το κοινό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τηλέφωνο,fax και e-mail στα κάτωθι

Αποφάσεις συνεδρίασης 10ης Ιανουαρίου 2020

Έγκριση ή μη μελέτης και  απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, του έργου Σποραδικές επισκευές τοίχου αντιστήριξης παραλιακού δρόμου Χ.Ζ. Φοίνικα και επισκευή ύφαλων σπηλαιώσεων προβλήτας καταφυγίου σκαφών Φάμπρικας ν. Σύρου.