Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα είναι κλειστή από Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.

Ενημερώνουμε το κοινό ότι η Ταμειακή Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα είναι κλειστή από Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.

Επισκευή υφιστάμενης προβλήτας στη περιοχή Βούλγαρη στη Χ.Ζ. Φοίνικα Σύρου

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης έργου με τίτλο
”Επισκευή υφιστάμενης προβλήτας στη περιοχή Βούλγαρη στη Χ.Ζ. Φοίνικα
Σύρου” και για την ασφάλεια των χρηστών της οδού, οι εργασίες Θα ξεκινήσουν
σήμερα 25-09-2023 και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 04-01-2024.
Παρακαλούμε για την προσοχή των λουόμενων και των οδηγών της παραλιακής
οδού και ευχαριστούμε για την κατανόησή τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης στο «Νησάκι»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/2023 (ΑΔΑ: ΩΝ4Λ4653Π0-Ν6Ι) Απόφαση του
Λιμενάρχη Σύρου, απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων στη
περιοχή Νησάκι την Τρίτη 26-09-2023 από τις 00:00 έως τις 18:00, για τον σκοπό
αυτό και σύμφωνα με τα αναγκαία μέτρα Αστυνόμευσης Τάξης και Ασφάλειας ο
χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης «Νησάκι» Θα παραμείνει κλειστός από τις 00:00
έως τις 18:00 της Τρίτης 26-09-2023 και παρακαλούνται σι οδηγοί των οχημάτων
να τα απομακρύνουν εγκαίρως πριν τις 00:00 της Τρίτης 26-09-2023.
Τα παραπάνω μέτρα μπορεί να αλλάξουν με απόφαση της Λιμενικής Αρχής

Σύρος: Εγκατάσταση νέου μηχανήματος pillar στην Αζόλιμνο

Το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προέβη στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου, αυτόματου και σύγχρονης τεχνολογίας μηχανήματος παροχής νερού – ρεύματος (pillar) στο αλιευτικό καταφύγιο Αζολίμνου.

Ενημερώνονται οι χρήστες του αλιευτικού καταφυγίου Αζολίμνου ότι δύνανται να προμηθευτούν νέες (επαναφορτιζόμενες) κάρτες λειτουργίας του νέου pillar από τα γραφεία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου έναντι ανταλλάγματος, στην χερσαία ζώνη Αζολίμνου.

1922-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1-1

1938-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1

1941-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1

Νέα αυτόματα και σύγχρονα μηχανήματα παροχής νερού – ρεύματος (pillars) στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης στη θέση «Καρνάγιο»

Το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προέβη στην προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) νέων, αυτόματων και σύγχρονης τεχνολογίας μηχανημάτων , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης στη Θέση Καρνάγιο», προϋπολογισμού 166.489,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και την Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» και ειδικότερο στο πλαίσιο του Υποέργου 2.
Ενημερώνονται οι χρήστες του αλιευτικού καταφυγίου Καρνάγιο ότι δύνανται να προμηθευτούν νέες (επαναφορτιζόμενες) κάρτες λειτουργίας των νέων pillars από τα γραφεία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Κανδιώ Μαραγκού

O χώρος της ελεγχόμενης στάθμευσης θα παραμείνει κλειστός από 14 Μαϊου και για τις επόμενες 10 μέρες

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των εργασιών για την έναρξη λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι», το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ενημερώνει τους χρήστες ότι από την Κυριακή 14-05-2023 και ώρα 18:00 μ.μ. και για δέκα (10) περίπου ημέρες ο χώρος της ελεγχόμενης στάθμευσης θα παραμείνει κλειστός, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης των θέσεων στάθμευσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι χρήστες να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους από την περιοχή. Ανακοινώνεται επίσης ότι, προς εξυπηρέτηση του κοινού, προσωρινά και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η Ακτή Καταδρομικού Έλλη (όπισθεν ΑΕΝ Σύρου) θα διατεθεί προς στάση – στάθμευση οχημάτων.