Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Σύρου

Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Σύρου

Η Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ», που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, συνολικής δαπάνης 1.246.846,04 €.