Μικρή μείωση των θέσεων στάθμευσης στο πάρκινγκ «Νησάκι»

Εξαιτίας της εγκατάστασης του εργοταξίου και της εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρι έως την περιοχή ΝΗΣΑΚΙ  λιμένα Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπολοίων) –Φάση Α’».

Δημοπρασία παραχώρησης χώρου 20,00 τ.μ. στο ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει  φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 20,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, στην χερσαία Ζώνη Λιμένα Μέγα Γιαλού ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

Αποφάσεις συνεδρίασης 14ης Ιουλίου 2020

1.Απόφαση 75-2020 Πεζοδρόμηση παραλιακής οδού λιμένα Λουτρών Κύθνου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%A66%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A76%CE%98

2.Απόφαση 76-2020 Μετακίνηση εκτός έδρας μελών (αιρετών) για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%A0%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%94%CE%A4%CE%A8

3.Απόφαση 77-2020 Έγκριση μετακίνησης  Προέδρου κ. Κανδιώς  Μαραγκού και  μελών Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Παναγιώτη Κουταβά  και Μηνά Αληφραγκή στη Σέριφο.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A89%CE%A35%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%994%CE%A5

4.Απόφαση 78-2020 Αίτηση ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%933%CE%97

5.Απόφαση 79-2020 Αίτηση Ι. και  Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ-Ε.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ  Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας ζώνης  λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%9E%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%A53

6.Απόφαση 80-2020 Αίτηση ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%92%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%A4%CE%99

7.Απόφαση 81-2020 Τροποποίηση απόφασης  5/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Σ.ΚΑΚΑΤΣΗΣ-Ξ.ΓΡΕΔΗΣ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A849

8.Απόφαση 82-2020 Τροποποίηση απόφασης  313/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου στην Β.ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%9B4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%A68

9.Απόφαση 83-2020 Τροποποίηση απόφασης 228/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Α και Γ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%A4%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%A9%CE%A1

10.Απόφαση 84-2020 Τροποποίηση απόφασης 243/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου στην ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%9B%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-28%CE%A9

11.Απόφαση 85-2020 Τροποποίηση απόφασης 63/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου

εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου στην ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A6%CE%9E%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%9A%CE%A8

12.Απόφαση 86-2020 Τροποποίηση απόφασης 112/2019 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%A44%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%9E%CE%92

13.Απόφαση 87-2020 Τροποποίηση απόφασης 241/2017 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου στη ΜΑΡΙΟΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A47%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%95%CE%98

14.Απόφαση 88-2020 Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας της προμήθειας Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας  στο λιμάνι Μέριχα ν.Κύθνου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%A07%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%93%CE%9E

15.Απόφαση 89-2020 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου Διάφορες εργασίες επισκευών χερσαίας ζώνης ν.Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A16%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-497

16.Απόφαση 90-2020 Κατάργηση ή μη θέσεων (2) περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων από τη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8655%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%93%CE%98%CE%93

17.Απόφαση 91-2020 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο καταφύγιο σκαφών Φοίνικα ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/91%CE%A4%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%9D%CE%98

Επέκταση χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περιοχών αρμοδιότητάς του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 90 του Ν.4706/2020,  επιτρέπεται μετά από αίτησή τους, η επέκταση των χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για απλή χρήση  (μέχρι και του διπλάσιου του αρχικού), χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα έως  και  31/10/2020.