Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2019

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ για το έτος 2019

Απόφαση Δ.Σ Δ.Λ.Τ.Σ 319/2018  ΑΔΑ: 6ΠΧ6ΟΡΝ0-Θ2Ξ
Απόφαση Έγκρισης ΔΗΜΟΥ  Σύρου-Ερμούπολης 526/28-11-2018 ΑΔΑ:ΩΝΔΩΩΗΟ-ΗΦ8
Απόφαση  Eπικύρωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  Α.Π 3433/18-1-2019 ΑΔΑ :9Ι7ΞΟΡ1Ι-Ζ1Ζ

 

Περίληψη προυπ 2019 (PDF)

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Εκμίσθωση κτιρίου εντός εξομοιουμένης χερσαίας ζώνας Βουρκαρίου

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιωμένης χερσαίας ζώνης όρμου Βουρκαρίου (περιοχή Γιαλισκάρι) ν. Κέας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Εκμίσθωση κτιρίου εξομοιωμένης χερσαίας ζώνης Αζολίμνου

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιωμένης χερσαίας ζώνης όρμου Αζολίμνου ν. Σύρου