Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Εκμίσθωση κτιρίου εντός εξομοιουμένης χερσαίας ζώνας Βουρκαρίου

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιωμένης χερσαίας ζώνης όρμου Βουρκαρίου (περιοχή Γιαλισκάρι) ν. Κέας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Εκμίσθωση κτιρίου εξομοιωμένης χερσαίας ζώνης Αζολίμνου

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιωμένης χερσαίας ζώνης όρμου Αζολίμνου ν. Σύρου