Οι παρακάτω εγκαταστάσεις ανήκουν στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Σύρου