Οι παρακάτω περιοχές φιλοξενίας τουριστικών σκαφών ανήκουν στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Σύρου