Τα παρακάτω αλιευτικά καταφύγια ανήκουν στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Σύρου