Ο ύφαλος Καρφωμένη που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του λιμένα πολύ κοντά στην θέση εκφόρτωσης καυσίμων για τον τοπικό θερμοηλεκτρικό σταθμό της Δ.Ε.Η. εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ναυσιπλοΐα στην περιοχή.  Η καθαίρεση του ήταν αναγκαία για να διευκολυνθεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή και ιδιαίτερα η προβληματική μέχρι πρότινος προσέγγιση του πλοίου.

Η καθαίρεση του υφάλου έγινε μέχρι βάθους 6,0 m.

 

Καρφωμένη