Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Κέας 2017

wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
2 ΜΑΚΕΔΩΝ 29 28 31 26 26 30 33 33 30 1 0 0
3 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ 7 8 10 7 6 8 8 6 0 0 0 0
4 HELLENIC HIGHSPEED 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ΑΡΤΕΜΙΣ 1 6 17 14 15 18 17 17 17 14 3 7
6 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ 0 0 0 24 26 31 30 26 25 32 33 26
7 ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 10 8
wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
∑ = 49 ∑ = 48 ∑ = 58 ∑ = 71 ∑ = 73 ∑ = 87 ∑ = 88 ∑ = 86 ∑ = 80 ∑ = 55 ∑ = 46 ∑ = 41


ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 782

Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Κέας 2016

wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
1 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ 0 0 0 25 25 31 31 26 24 30 30 21
2 ΜΑΚΕΔΩΝ 21 26 31 27 26 31 33 33 28 2 0 0
3 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ 0 0 0 0 0 0 6 9 10 7 7 7
4 ΑΡΤΕΜΙΣ 13 13 14 12 13 12 9 11 7 11 0 3
5 HELLENIC HIGHSPEED 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 11 4
wdt_IDΠΛΟΙΟΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ
∑ = 34 ∑ = 39 ∑ = 45 ∑ = 64 ∑ = 72 ∑ = 80 ∑ = 79 ∑ = 79 ∑ = 69 ∑ = 50 ∑ = 48 ∑ = 35


ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 694