Το κρηπίδωμα του Κ/Ζ έχει μήκος 73,50 μ. και υλοποιήθηκε στη συνέχεια του υφιστάμενου κρηπιδώματος. Το πλάτος του διαμορφωθέντα προβλήτα είναι 9,80 μ. ώστε να είναι δυνατή η ευχερής αποβίβαση/επιβίβαση των επιβατών καθώς και η διέλευση και η προσωρινή αναμονή Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων.

Το Κ/Ζ έτσι όπως διαμορφώθηκε με την υλοποίηση του εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσδεση και παραμονή των κρουαζιερόπλοιων. Στοιχείο το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία κίνησης, έχει επιδράσει θετικά στην επισκεψιμότητα του νησιού από κρουαζιερόπλοια. Μάλιστα, στο έργο έχει ήδη τοποθετηθεί ο αναγκαίος φωτισμός.