Ο προσήνεμος μόλος του λιμένα, που κατασκευάσθηκε σε διάφορες φάσεις στο παρελθόν, παρουσιάζοντας προβλήματα ευστάθειας, που οφείλονταν είτε στην έλλειψη κατά θέσεις ογκόλιθων θωράκισης ικανού βάρους, είτε στην χαμηλή στάθμη της θωράκισης με αποτέλεσμα την υπερπήδηση του έργου από τους κυματισμούς.

Με τις επεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν ενισχύθηκε η θωράκιση του έργου και εξασφαλίστηκε πλέον η μη υπερπήδηση του, η οποία είναι αναγκαία για την άρτια λειτουργία του λιμένα γενικότερα.

 

Προσήνεμος μόλος

Προσήνεμος μόλος

Προσήνεμος μόλος

Προσήνεμος μόλος

Προσήνεμος μόλος

Προσήνεμος μόλος

Προσήνεμος μόλος