Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου έχει σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων για τις κατηγορίες στερεά απορρίμματα, πετρελαιοειδή κατάλοιπα και έλαια, λύματα και επικίνδυνα στερεά και τηρούνται οι κείμενες διατάξεις, για το λιμάνι της Ερμούπολης που είναι νομικά υπόχρεο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού ταμείου για την ισχύουσα νομοθεσία και την τιμολογιακή πολιτική.