Χαρακτηριστικά

Το λιμάνι της Ερμούπολης διατίθεται για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής.

Το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων είναι 260μ. περίπου και βάθος στο πρώτο τμήμα (A6-A7) - 4,5 μ. και στο δεύτερο τμήμα (Α7-Α8) - 8,0 μ.

Η χωρητικότητά του περίπου είναι 100 σκάφη (70 ιστιοφόρα και 30 κρούζερ).

Ελλιμενισμός σκαφών
Ελλιμενισμός σκαφών

ΤΜΗΜΑ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α5-Α6 ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Λ/Σ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΛΑΝΤΖΕΣ Κ.ΛΠ.) ΜΗΚΟΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ 180μ. ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ 6.50μ (ΜΣΘ)
Α6-Α7-Α8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗΚΟΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ 260μ. ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ Α6-Α7 4,50μ. (ΜΣΘ)

Προστασία Ανέμων

Προστατεύεται από όλες τις καιρικές συνθήκες εκτός από τους νότιο-ανατολικούς ανέμους.

6932644072

Αθανάσιος Λουδάρος

Παροχές-Διευκολύνσεις

Παροχή νερού

Παροχή ρεύματος

W.C.

W.C. Α.Μ.Ε.Α.

Λουτρά

Ηλεκτροφωτισμός

Πυροσβεστικό δίκτυο

08:00-13:00 και 17:00-22:00

Ώρες λειτουργίας γραφείου

09:00-12:00 και 18:00-21:00

Ώρες λειτουργίας ντους

Υπολογισμός τέλους ελλιμενισμού

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση του σκάφους. Επιλέξτε την κατηγορία που ανήκει το σκάφος και εισάγετε το μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε 'Υπολογισμός'
/ ανά ημέρα
/ ανά ημέρα

Αριθμημένες θέσεις πρόσδεσης σκαφών

Αριθμημένες θέσεις πρόσδεσης σκαφών

Λιμάνι Σύρου

Πρακτόρευση σκαφών

Βασιλικός

Τηλ.: 22810-84444 e-mail: mailbox@vassilikos.gr

Galera Travel

Τηλ.: 22810-87666

Teamwork Holidays

Τηλ: 22810-83400

Παρίση

Τηλ: 22810-82232 / 22810-88922

Gaviotis Travel

Τηλ: 22810-86644 / 22810-86333