Επιβάτες

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων επιβατών για την περίοδο του Πάσχα.

wdt_IDΗμέρα20152016
1 Μ. Δευτέρα 531 672
2 Μ. Τρίτη 580 640
3 Μ. Τετάρτη 1.234 1.015
4 Μ. Πέμπτη 972 2.482
5 Μ. Παρασκευή 0 2.567
6 Μ. Σάββατο 1.901 631
wdt_IDΗμέρα20152016
∑ = 5.218 ∑ = 8.007


Ι.Χ.

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων Ι.Χ. για την περίοδο του Πάσχα.

wdt_IDΗμέρα20152016
1 Μ. Δευτέρα 57 75
2 Μ. Τρίτη 76 95
3 Μ. Τετάρτη 142 163
4 Μ. Πέμπτη 122 343
5 Μ. Παρασκευή 0 250
6 Μ. Σάββατο 146 48
wdt_IDΗμέρα20152016
∑ = 543 ∑ = 974


Δίκυκλα

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων δικύκλων για την περίοδο του Πάσχα.

wdt_IDΗμέρα20152016
1 Μ. Δευτέρα 15 26
2 Μ. Τρίτη 9 18
3 Μ. Τετάρτη 29 33
4 Μ. Πέμπτη 21 76
5 Μ. Παρασκευή 0 75
6 Μ. Σάββατο 50 38
wdt_IDΗμέρα20152016
∑ = 124 ∑ = 266