Επιβάτες

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων επιβατών για την περίοδο του Πάσχα.

wdt_IDΗμέρα2015201620172018
1 Μ. Δευτέρα 531 672 729 895
2 Μ. Τρίτη 580 640 668 934
3 Μ. Τετάρτη 1.234 1.015 1.110 1.264
4 Μ. Πέμπτη 972 2.482 2.450 2.611
5 Μ. Παρασκευή 0 2.567 2.588 2.408
6 Μ. Σάββατο 1.901 631 453 622
wdt_IDΗμέρα2015201620172018
∑ = 5.218 ∑ = 8.007 ∑ = 7.998 ∑ = 8.734


Ι.Χ.

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων Ι.Χ. για την περίοδο του Πάσχα.

wdt_IDΗμέρα2015201620172018
1 Μ. Δευτέρα 57 75 75 92
2 Μ. Τρίτη 76 95 105 128
3 Μ. Τετάρτη 142 163 176 206
4 Μ. Πέμπτη 122 343 323 378
5 Μ. Παρασκευή 0 250 285 246
6 Μ. Σάββατο 146 48 40 48
wdt_IDΗμέρα2015201620172018
∑ = 543 ∑ = 974 ∑ = 1.004 ∑ = 1.098


Δίκυκλα

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων δικύκλων για την περίοδο του Πάσχα.

wdt_IDΗμέρα2015201620172018
1 Μ. Δευτέρα 15 26 20 30
2 Μ. Τρίτη 9 18 20 35
3 Μ. Τετάρτη 29 33 20 44
4 Μ. Πέμπτη 21 76 69 78
5 Μ. Παρασκευή 0 75 77 72
6 Μ. Σάββατο 50 38 20 31
wdt_IDΗμέρα2015201620172018
∑ = 124 ∑ = 266 ∑ = 226 ∑ = 290