Τα παρακάτω λιμάνια ανήκουν στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Σύρου