Απόφαση 138-2020

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ’ Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Αποφάσεις συνεδρίασης 14ης Ιουλίου 2020

1.Απόφαση 75-2020 Πεζοδρόμηση παραλιακής οδού λιμένα Λουτρών Κύθνου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%A66%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A76%CE%98

2.Απόφαση 76-2020 Μετακίνηση εκτός έδρας μελών (αιρετών) για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%A0%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%94%CE%A4%CE%A8

3.Απόφαση 77-2020 Έγκριση μετακίνησης  Προέδρου κ. Κανδιώς  Μαραγκού και  μελών Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Παναγιώτη Κουταβά  και Μηνά Αληφραγκή στη Σέριφο.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A89%CE%A35%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%994%CE%A5

4.Απόφαση 78-2020 Αίτηση ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%933%CE%97

5.Απόφαση 79-2020 Αίτηση Ι. και  Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ-Ε.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ  Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας ζώνης  λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%9E%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%A53

6.Απόφαση 80-2020 Αίτηση ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%92%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%A4%CE%99

7.Απόφαση 81-2020 Τροποποίηση απόφασης  5/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Σ.ΚΑΚΑΤΣΗΣ-Ξ.ΓΡΕΔΗΣ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A849

8.Απόφαση 82-2020 Τροποποίηση απόφασης  313/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου στην Β.ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%9B4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%A68

9.Απόφαση 83-2020 Τροποποίηση απόφασης 228/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Α και Γ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%A4%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%A9%CE%A1

10.Απόφαση 84-2020 Τροποποίηση απόφασης 243/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου στην ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%9B%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-28%CE%A9

11.Απόφαση 85-2020 Τροποποίηση απόφασης 63/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου

εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου στην ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A6%CE%9E%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%9A%CE%A8

12.Απόφαση 86-2020 Τροποποίηση απόφασης 112/2019 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%A44%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%9E%CE%92

13.Απόφαση 87-2020 Τροποποίηση απόφασης 241/2017 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου στη ΜΑΡΙΟΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A47%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%95%CE%98

14.Απόφαση 88-2020 Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας της προμήθειας Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας  στο λιμάνι Μέριχα ν.Κύθνου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%A07%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%93%CE%9E

15.Απόφαση 89-2020 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου Διάφορες εργασίες επισκευών χερσαίας ζώνης ν.Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A16%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-497

16.Απόφαση 90-2020 Κατάργηση ή μη θέσεων (2) περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων από τη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8655%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%93%CE%98%CE%93

17.Απόφαση 91-2020 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο καταφύγιο σκαφών Φοίνικα ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/91%CE%A4%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%9D%CE%98