Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης 8ης Οκτωβρίου 2019

Απόφαση 164-2019 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης  και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή  ανωδομής  και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την Πλατεία Κανάρη έως την περιοχή ΝΗΣΑΚΙ λιμένα Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπλοίων)-Φάση Α’»

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Παρακαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου να συγκεντρωθούν την Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.