Αποφάσεις συνεδρίασης της 10-2-2021

  1. Απόφαση 1/2021Παραχώρηση έκτασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πράσινο Ταμείο για προμήθεια&εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%97%CE%9F0

  1. Απόφαση 2/2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής ΑρχήςΣύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%A5%CE%A3

3.Απόφαση 3/2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής Αρχής Κύθνου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%A6%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%99%CE%A1

4.Απόφαση 4/2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής Αρχής Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/98%CE%94%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9A9%CE%96