Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης  Δ’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%A8%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%9A%CE%98