Φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Βουρκαρίου (Περιοχή Γιαλισκάρι) Ν. Κέας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Βουρκαρίου (Περιοχή Γιαλισκάρι) Ν. Κέας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Αναψυκτήριο-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 95/26-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΡΩ91ΟΡΝ0-ΞΞ7). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν των 2.100,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 29/07/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Αζολίμνου Ν. Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Αζολίμνου Ν. Σύρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Αναψυκτήριο-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 94/26-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : 6ΣΘΗΟΡΝ0-ΒΑΞ). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν των 1.500,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 29/07/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Σε μία ζαριά παίζει ο κ. Αθανασίου το μέλλον, την πρόοδο και την ευημερία της Σύρου………. οι λόγοι αυτονόητοι…..

Στο απόγειο της τουριστικής περιόδου, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ για την ανησυχία και αναταραχή που προκαλείτε σε επισκέπτες αλλά και σε επιχειρηματίες της εστίασης, του τουρισμού, του εμπορικού κόσμου του νησιού και εν τέλει για τη δυσφήμιση που προκαλείτε στον τόπο μας με τέτοια δημοσιεύματα,
Kύριοι της μείζονος μειοψηφίας ανάγετε σε μείζον θέμα τη δειγματοληψία και έλεγχο ρυπαντικού φορτίου ιζημάτων στο λιμάνι της Ερμούπολης.
Ένα θέμα που είναι ήδη δρομολογημένο, αφού η σχετική δειγματοληψία έχει διενεργηθεί από το ΕΛΚΕΘΕ και οι αναλύσεις αυτής αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2022. Ενώ είχε ήδη γνωστοποιηθεί στη συριανή κοινωνία, από τις αρχές Μαρτίου 2022 και κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύρο, η επικείμενη τότε δειγματοληψία – έρευνα.
Λυπάμαι κ. Αθανασίου για το τρομακτικό μειονέκτημα που σας διακρίνει, που δεν είναι άλλο από το ότι, στο όνειρό σας για τον δημαρχιακό θώκο, δεν έχετε τη νηφαλιότητα και τη σύνεση να αξιολογήσετε πότε πρέπει «να σηκώσετε σκόνη» για ένα ζήτημα και πότε όχι.
Αναρωτιέμαι, κ. Αθανασίου, δεν γνωρίζετε και πότε περιμένετε να μάθετε τα στοιχειώδη που πρέπει να γνωρίζει ένας αυτοδιοικητικός, μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησής σας με τα κοινά, ότι
Α) το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου είναι απλώς φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου του λιμένα της Ερμούπολης σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, ωστόσο, ΔΕΝ έχει καμία αρμοδιότητα να διενεργεί σχετικούς ελέγχους για θέματα προστασίας χερσαίου, θαλάσσιου και εναέριου χώρου του λιμένα, μιας και σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην οικεία Περιφέρεια;
Β) κατά συνέπεια, οποιαδήποτε τέτοια δαπάνη για την ανάθεση της εκπόνησης της σχετικής δειγματοληψίας – μελέτης σε τρίτο ανάδοχο (μετά από διαγωνιστική διαδικασία εν προκειμένω, λόγω του ύψους της) κρίνεται ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ, ως αντικείμενη στους καταστατικούς του σκοπούς, και εφόσον εκτελεσθεί καταλογίζεται σε υπηρεσιακά στελέχη και αιρετούς, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε εγγράφως και η Οικονομική Υπηρεσία του ΔΛΤΣύρου;
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται και προκειμένου να ενημερώσω επισήμως και με ακρίβεια τις εισαγγελικές αρχές για όλα τα ανωτέρω περί αναρμοδιότητας του ΔΛΤΣύρου αλλά και για το ότι έχει ήδη διενεργηθεί η σχετική δειγματοληψία ιζημάτων και αναμένεται η ανάλυση – αξιολόγησή τους, εισήγαγα στο Διοικητικό Συμβούλιο ως θέμα την παροχή εξουσιοδότησης προς εμένα, ώστε να απαντήσω αρμοδίως στις εισαγγελικές αρχές.
Τί διαφορετικό θα θέλατε να κάνω δηλαδή;
1) Να παρασύρω το Διοικητικό Συμβούλιο σε μία παράνομη διαδικασία ή δαπάνη περί τις 100.000 €, για να επαναλάβουμε μία έρευνα μου έχει ήδη διενεργήσει το πλέον αξιόπιστο ερευνητικό κέντρο ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο μάλιστα ενεργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις και ευθύνες που δεν μας αναλογούν;
2) Να μην ενημερώσω τις εισαγγελικές αρχές για το γεγονός ότι έχει διενεργηθεί η σχετική δειγματοληψία ιζημάτων και αναμένονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, ώστε αυτές να κρίνουν εάν είναι πλέον σκόπιμο να ζητείται μία επιπρόσθετη έρευνα από την μόνη αρμόδια Περιφέρεια?
3) Κι αν αύριο προκύψει μία άλλη καταγγελία (ανυπόστατη ή μη) για τον αέρα ή το χερσαίο χώρο στο λιμάνι, πάλι θα σπεύσετε εσείς να με αναγκάσετε, δια της συκοφαντίας σας, να παρασύρω το Δ.Σ. και τις Υπηρεσίες του ΔΛΤΣύρου σε σχετική παράνομη δαπάνη για έλεγχο αέρος, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις πέραν των αρμοδιοτήτων μας και ευθύνες που δεν μας αναλογούν;
Θα μπορούσα να σας προτείνω να ασχοληθείτε με το μέλλον του τόπου, με τις προοπτικές ανάπτυξης του λιμανιού και του νησιού μας, με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού του νησιού π.χ. δια της λειτουργίας πύλης Schengen και να αφήσετε την προπαγάνδα σε βάρος μου.
Αλλά δεν μπαίνω στον κόπο να σας προτείνω κάτι τέτοιο, διότι πλέον είμαι βέβαιη ότι δεν σας ενδιαφέρει η πρόοδος και η ευημερία αυτού του τόπου. Και το αποδεικνύετε με κάθε ευκαιρία. Όπως τώρα.
Έλεος πια κύριε Αθανασίου. Πόση ανυπομονησία να ‘’χτυπήσετε’’ εμένα προσωπικά, αδιαφορώντας για τις παράπλευρες απώλειες ενός τέτοιου χτυπήματος στη συριανή κοινωνία και οικονομία!!! Το στοιχειώδες που θα έπρεπε να γνωρίζετε ως υποψήφιος δήμαρχος είναι ότι πρέπει να προτάσσετε το δημόσιο συμφέρον και να παραμερίζετε τις προσωπικές σας μικροπολιτικές φιλοδοξίες.

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Κανδιώ Μαραγκού

Πεζοδρόμηση της παραλιακής δημοτικής οδού Κινίου

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13/2022 ( ΑΔΑ: 6ΜΑΨ4653ΠΩ-8ΤΩ) Απόφαση του
Λιμενάρχη Σύρου αποφασίσθηκε η πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού από το ύψος του καταστήματος
«ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» έως τη συμβολή της με την δημοτική οδό Κινίου, παραπλεύρως του καταστήματος «ΔΥΟ
ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΑ ΑΡΜΥΡΙΚΙΑ» και από το ύψος του καταστήματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» έως και το κρηπίδωμα
πρόσδεσης μικρών σκαφών στο βόρειο τμήμα του όρμου Κινίου, για το χρονικό διάστημα από 18
Ιουλίου έως και 15 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 18.00 έως 02.00.

Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες σκαφών στο καταφύγιο στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου

 

Δεδομένου ότι με την υπ’αριθ.48/2021 (ΑΔΑ : 9ΡΔΘΟΡΝ0-ΒΗ6) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σύρου ορίστηκαν οι χερσαίοι χώροι εναπόθεσης σκαφών στο καταφύγιο σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου και το αντάλλαγμα αυτών,  και με την υπ’ αριθ. 274/2021 (ΑΔΑ : ΩΖΛ3ΟΡΝ0-0ΛΟ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σύρου εγκρίθηκε η παραχώρηση χερσαίου χώρου εναπόθεσης σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου στους ήδη αιτούντες, Aπαρακαλούνται :

α) οι ιδιοκτήτες σκαφών που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση να προσέλθουν έως και τις 03/06/2022 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σύρου προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή του ανταλλάγματος

β) οι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν την παραχώρηση χερσαίου χώρου και δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση παραχώρησης να προσέλθουν έως και τις 03/06/2022 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σύρου για την υποβολή σχετικής αίτησης και

γ) οι ιδιοκτήτες σκαφών που δεν επιθυμούν την παραχώρηση χερσαίου χώρου να τα απομακρύνουν έως και τις 03/06/2022,

σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν τα νόμιμα.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου  που προέρχονται από πλοία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

Η παρούσα πρόσκληση, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 46/2022 (ΑΔΑ:62ΨΥΟΡΝ0-4ΚΗ) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σύρου, δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΦΔΛ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 για δέκα (10) ημέρες , δηλαδή έως 07/06/2022, για παρατηρήσεις. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους εντός του προηγούμενου διαστήματος στο email limeniko@otenet.gr

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη Κινίου Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών – ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη Κινίου Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών – ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 54/20-05-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : Ψ62ΑΟΡΝ0-Α3Δ).Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  στις 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν  οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν  των  1.412,43 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου,20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Ερμούπολη, 26/05/2022 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

 

 

 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη Κινίου Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη Κινίου Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 53/20-05-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΨΕ5ΦΟΡΝ0-27Η).Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  στις 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν  οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν  των  431,71 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου,20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Ερμούπολη, 26/05/2022 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει επαναληπτική φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λιβαδίου Ν. Σερίφου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει επαναληπτική φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λιβαδίου Ν. Σερίφου σύμφωνα με την υπ’αριθ. 51/20-05-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΨΘΣΥΟΡΝ0-ΖΒΑ),  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 30/08-03-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΨΦΜΔΟΡΝ0-ΚΝΚ).Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  στις 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν  οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

 

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν  των  700,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου,20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Ερμούπολη, 26/05/2022

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ