Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου έναντι ανταλλάγματος, στην χερσαία ζώνη Αζολίμνου.

1922-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1-1

1938-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1

1941-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1

Νέα αυτόματα και σύγχρονα μηχανήματα παροχής νερού – ρεύματος (pillars) στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης στη θέση «Καρνάγιο»

Το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προέβη στην προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) νέων, αυτόματων και σύγχρονης τεχνολογίας μηχανημάτων , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης στη Θέση Καρνάγιο», προϋπολογισμού 166.489,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και την Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» και ειδικότερο στο πλαίσιο του Υποέργου 2.
Ενημερώνονται οι χρήστες του αλιευτικού καταφυγίου Καρνάγιο ότι δύνανται να προμηθευτούν νέες (επαναφορτιζόμενες) κάρτες λειτουργίας των νέων pillars από τα γραφεία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Κανδιώ Μαραγκού

O χώρος της ελεγχόμενης στάθμευσης θα παραμείνει κλειστός από 14 Μαϊου και για τις επόμενες 10 μέρες

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των εργασιών για την έναρξη λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι», το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ενημερώνει τους χρήστες ότι από την Κυριακή 14-05-2023 και ώρα 18:00 μ.μ. και για δέκα (10) περίπου ημέρες ο χώρος της ελεγχόμενης στάθμευσης θα παραμείνει κλειστός, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης των θέσεων στάθμευσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι χρήστες να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους από την περιοχή. Ανακοινώνεται επίσης ότι, προς εξυπηρέτηση του κοινού, προσωρινά και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η Ακτή Καταδρομικού Έλλη (όπισθεν ΑΕΝ Σύρου) θα διατεθεί προς στάση – στάθμευση οχημάτων.

Aίτηση για παραχώρηση ετήσιας (αριθμημένης) μόνιμης θέσης ελλιμμενισμού για τα σκάφη στο Φοίνικα

Σε συνέχεια της έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων του Αλιευτικού Καταφυγίου Φοίνικα με τη με αρ. 22/18-2-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΑΣΟΡΝ0-ΠΛΣ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ταμείου Σύρου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η εφαρμογή των οριζόμενων σ’ αυτόν.
Προκειμένου για τη διευκόλυνση και επίσπευση του έργου της Ειδικής Επιτροπής, αρμοδιότητα της οποίας μεταξύ άλλων είναι και η εισήγηση προς το Δ.Σ. διάθεσης των θέσεων ελλιμενισμού πάντα βάσει των υποβληθέντων αιτημάτων, θα παρακαλούσαμε, όπως οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι τις 19/05/2023 σχετική αίτηση στην υπηρεσία μας για παραχώρηση σε αυτούς ετήσιας (αριθμημένης) μόνιμης θέσης ελλιμμενισμού για τα σκάφη τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑ

Αλιευτικό Καταφύγιο Αγκαθωπών – Ελλιμενισμός σκαφών

Σε συνέχεια της έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων του Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαθωπών με τη με αρ. 23/18-2-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΠΣΟΡΝ0-ΦΤΩ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ταμείου Σύρου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η εφαρμογή των οριζόμενων σ’ αυτόν.

Προκειμένου για τη διευκόλυνση και επίσπευση του έργου της Ειδικής Επιτροπής, αρμοδιότητα της οποίας μεταξύ άλλων είναι και η εισήγηση προς το Δ.Σ. διάθεσης των θέσεων ελλιμενισμού πάντα βάσει των υποβληθέντων αιτημάτων, θα παρακαλούσαμε, όπως οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι τις 07/04/2023 σχετική αίτηση στην υπηρεσία μας για παραχώρηση σε αυτούς ετήσιας (αριθμημένης) μόνιμης θέσης ελλιμμενισμού για τα σκάφη τους.