Οικονομικές εκκρεμότητες για ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται στα Λαζαρέτα

Καλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών τα οποία ελλιμενίζονται στην περιοχή Λαζαρέττα ν. Σύρου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, αναφορικά με τα τέλη προσόρμισης, πρυμνοδέτησης  και ελλιμενισμού έως 31/12/2020,σε αντίθετη περίπτωση αυτές θα βεβαιωθούν στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.

Απόφαση 138-2020

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ’ Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου στην Αζόλιμνο 100,00 τ.μ

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου στην Αζόλιμνο 60,00 τ.μ

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

Μικρή μείωση των θέσεων στάθμευσης στο πάρκινγκ «Νησάκι»

Εξαιτίας της εγκατάστασης του εργοταξίου και της εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρι έως την περιοχή ΝΗΣΑΚΙ  λιμένα Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπολοίων) –Φάση Α’».

Δημοπρασία παραχώρησης χώρου 20,00 τ.μ. στο ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει  φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 20,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, στην χερσαία Ζώνη Λιμένα Μέγα Γιαλού ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.