Επιβάτες

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων επιβατών για την θερινή περίοδο.

wdt_IDΜήνας201820172016201520142013
1 ΙΟΥΝΙΟΣ 34.288 34.924 30.604 28.076 27.111 27.632
2 ΙΟΥΛΙΟΣ 61.856 54.132 50.617 38.889 45.558 45.915
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 69.511 60.321 56.513 53.451 57.977 46.838
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 33.016 34.208 29.294 30.029 30.180 27.232
wdt_IDΜήνας201820172016201520142013
∑ = 167.028 ∑ = 150.445 ∑ = 160.826 ∑ = 147.617