Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Σας ενημερώνουμε ότι την 23/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Comments for this post are closed.