Αποφάσεις συνεδρίασης 8 Απριλίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της κρουαζιέρας αποφαση 99-2016 Ψ6ΘΘΟΡΝ0-Ζ43
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προγραμματική σύμβαση με Δήμο Σύρου-Ερμούπολης αποφαση 100-2016 ΩΣΚΓΟΡΝ0-ΔΦ7
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κύθνου αποφαση 101-2016 ΩΠ6ΟΟΡΝ0-Δ70
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προγραμματική σύμβαση με Δήμο Σερίφου αποφαση 102-2016 ΩΛΧΧΟΡΝ0-ΔΟ5
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προγραμματική σύμβαση με Δήμο Kέας αποφαση 103-2016 79ΟΔΟΡΝ0-ΚΘΨ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά αμοιβή λογιστή για το χρονικό διάστημα από 1/12/2015 έως 31/12/2015 (σύμβαση 4243/1-12-2015 αποφαση 104-2016 ΩΔΟΕΟΡΝ0-ΕΞΑ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά αμοιβή λογιστή για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως 30/11/2015 (σύμβαση 4376/1-12-2015 αποφαση 105-2016 ΨΓΩΠΟΡΝ0-Υ1Υ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά καθαρισμό θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης  για το χρονικό διάστημα από 27/11/2015 έως 26/12/2015 αποφαση 106-2016 Ψ03ΡΟΡΝ0-ΔΧΥ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προμήθεια ανακλινόμενων ιστών για το λιμένα Ερμούπολης αποφαση 107-2016 ΨΜ43ΟΡΝ0-ΟΤΡ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Μέγα Γιαλού ν.Σύρου αποφαση 108-2016 ΩΖΞΦΟΡΝ0-5ΟΕ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δ. Σερίφου αποφαση 109-2016 7ΨΔ9ΟΡΝ0-ΖΘΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ Ερμούπολης αποφαση 110-2016 ΨΞ7ΖΟΡΝ0-Ρ37
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας αποφαση 111-2016 6ΔΔΣΟΡΝ0-6ΤΣ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά διάφορες εργασίες-επισκευές δικτύων ύδρευσης χερσαίων ζωνών Σύρου αποφαση 112-2016 7Θ0ΡΟΡΝ0-ΟΦ4
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας λ.Ερμούπολης για το διάστημα από 16/12/2015 έως 31/12/2015 αποφαση 113-2016 ΟΡΘΗ 64ΔΖΟΡΝ0-16Σ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ για την προμήθεια μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ  (σκάλες,ράμπες,δέστρες) αποφαση 114-2016 6Ξ8ΒΟΡΝ0-0ΡΟ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (κάδους,παγκάκια κλπ.) αποφαση 115-2016 Ψ7Ε8ΟΡΝ0-9ΟΡ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν.Σύρου αποφαση 116-2016 65ΨΑΟΡΝ0-ΦΔ3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  επισκευές,βελτιώσεις ΧΖ Κινίου αποφαση 117-2016 6Υ0ΣΟΡΝ0-ΛΙ6
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  επισκευές δύο τμημάτων ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 118-2016 ΨΛΒΕΟΡΝ0-0ΕΨ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  ανέλκυση ναυαγίων περιοχής Ερμούπολης αποφαση 119-2016 755ΛΟΡΝ0-9ΣΡ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης αποφαση 120-2016 ΩΑΣΓΟΡΝ0-Ν7Υ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  τοπογραφική-βυθομετρική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων στο Κίνι ν.Σύρου αποφαση 121-2016 60ΙΞΟΡΝ0-Ω4Α
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα (μαρίνα) στη θέση Πηδάλι ν.Σύρου αποφαση 122-2016 ΨΖΞΡΟΡΝ0-ΩΗΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά μελέτη βυθομέτρησης λιμένα Ερμούπολης αποφαση 123-2016 6ΨΤΦΟΡΝ0-Η11
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά μελέτη επέκτασης προσήνεμου μώλου Κινίου Σύρου αποφαση 124-2016 Ω01ΨΟΡΝ0-ΟΝ1
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan λιμένα Ερμούπολης αποφαση 125-2016 6ΓΛ9ΟΡΝ0-ΗΧ9
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά Μ.Π.Ε. τουριστικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου αποφαση 126-2016 6ΖΡ9ΟΡΝ0-9Ο6
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά εργασία επισκευής-αναβάθμισης συστήματος παροχής υπηρεσιών Λ/Χ Σύρου αποφαση 127-2016 Ω0ΔΑΟΡΝ0-ΒΦΔ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 128-2016 Ω1ΓΗΟΡΝ0-ΟΕΓ