Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφαλείας Λ.Ε. Ερμούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ».

Δείτε σχετικά:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗ 2017-2018 TEΛ