Αποφάσεις συνεδρίασης 7 Ιουλίου 2021

1.Απόφαση 194-2021 Αίτηση για Καθορισμό θέσεων ΑΜΕΑ στη χερσαία ζώνη Κινίου ν. Σύρου.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9172%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%A58

2.Απόφαση 195-2021 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφαλείας Λ.Ε Ερμούπολης».

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A361

 

3.Απόφαση 196-2021 Αίτηση για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%910%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%A84