Απόφαση συνεδρίασης 15 Ιουλίου 2021

1.Απόφαση 197-2021 Αίτηση για Καθορισμό νέων θέσεων ΑΜΕΑ στην περιοχή «Νησάκι» και κατάργηση υφισταμένων θέσεων ΑΜΕΑ στη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%94%CE%936%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%941%CE%9D