Απόφαση συνεδρίασης 29 Ιουνίου 2021

1.Απόφαση 193-2021  Αίτηση ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%A6%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%93%CE%96