Αποφάσεις συνεδρίασης 31 Aυγούστου

1.Απόφαση 201-2021 Αίτηση ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.  για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/968%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%A82

2.Απόφαση 202-2021 Αίτηση ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%93%CE%9E%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-875

3.Απόφαση 203-2021 Αίτηση ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών  ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A8%CE%97%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%A3%CE%9E

4.Απόφαση 204-2021 Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Σύρου για παραχώρηση χρήσης της περιοχής του αλιευτικού καταφυγίου των Αγκαθωπών που αφορά τη διοργάνωση του ιστιοπλοϊκού αγώνα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2021»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%A60%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-25%CE%9F

5.Απόφαση 205-2021 Αίτημα Παπαδάτου Φιλομήλας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A936%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%9E%CE%99

6.Απόφαση 206-2021 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων στην Κ/ΞΙΑ ERGO-LAND ΕΠΕ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A03%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%A89

7.Απόφαση 207-2021 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Παρρή Στυλιανό

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%97%CE%93%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9B4

8.Απόφαση 208-2021 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου στον παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%97%CE%A6

 

 

 

9.Απόφαση 209-2021Εγκριση για την χρήση των επί έλασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης που περιλαμβάνονται στο 2ο ΑΠΕ καθώς και την έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι λιμένα Ερμούπολης»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A82%CE%96%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%A5%CE%93

 

10.Απόφαση 210-2021  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος καθώς και διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης πεζοδρομίου και ραμπών ΑΜΕΑ στο λιμάνι Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%91%CE%A6%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A62%CE%99

11.Απόφαση 211-2021 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου«Επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων, δαπέδων, ανωδομών και υφάλων σπηλαιώσεων Χ.Ζ.ν.Κύθνου» https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A43%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-84%CE%95

12.Απόφαση 212-2021 Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και επεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα για το έργο: «Αποκατάσταση βλάβης υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%97%CE%958%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%94%CE%A6

13.Απόφαση 213-2021 ’Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E6%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%931%CE%A5

14.Απόφαση 214-2021 Αίτηση ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%A78%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%9D%CE%92

15.Απόφαση 215-2021 Αίτηση ΖΙΩΓΑ ΙΑΣΟΝΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6666%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%9F0

16.Απόφαση 216-2021 Αίτηση ΣΒΟΥΡΑ ΙΚΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A047%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%A8%CE%92

 

 

17.Απόφαση 217-2021 Αίτηση ΤΖΙΩΤΙΚΟ ΡΑΒΑΪΣΙ ΙΚΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A188%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%97%CE%9B

18.Απόφαση 218-2021 Αίτηση ΚΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%97%CE%9E%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%9B%CE%A5

19.Απόφαση 219-2021 Αίτηση Λαρεντζάκη Μαρίας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%A32

20.Απόφαση 220-2021 Αίτηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%A0%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%A3%CE%96

21.Απόφαση 221-2021 Αίτηση ΚΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%988

22.Απόφαση 222-2021 Αίτηση ΚΡΙΝΑΣ Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E4%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B5%CE%9B

23.Απόφαση 223-2021 Αίτηση ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%A95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%A95

24.Απόφαση 224-2021 Αίτηση Ο.Ε. Ι. & Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ-Ε.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A3%CE%A61%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%A45

25.Απόφαση 225-2021 Αίτηση ΡΩΤΑ ΒΥΡΩΝ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/99%CE%988%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%A19

 

26.Απόφαση 226-2021 Αίτηση ΤΣΑΓΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%94%CE%A8%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%A45

27.Απόφαση 227-2021 Αίτηση ΓΡΑΨΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%937%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9C%CE%93

28.Απόφαση 228-2021 Αίτηση Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%9D%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%9D%CE%9A

29.Απόφαση 229-2021 Αίτηση Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ-Π. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-Κ. ΚΡΙΝΑΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%920%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%95%CE%9E%CE%A7

30.Απόφαση 230-2021 Αίτηση Μ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%A97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A330

31.Απόφαση 231-2021 Αίτηση ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%977%CE%94

32.Απόφαση 232-2021 Αίτηση ΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A8%CE%A6%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F%CE%93%CE%A7

33.Απόφαση 233-2021 Αίτηση MARINE MARKET ΚΥΘΝΟΥ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%967%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%A6%CE%9C

34.Απόφαση 234-2021 Αίτηση ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΝΙΚΗΤΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%A9%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%986

 

35.Απόφαση 235-2021 Αίτηση ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9D%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%91%CE%A5

36.Απόφαση 236-2021 Αίτηση ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A904

37.Απόφαση 237-2021 Αίτηση ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A916%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%9C%CE%A8

38.Απόφαση 238-2021 Αίτηση ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΗΛΙΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%A4%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%A9%CE%A4

39.Απόφαση 239-2021 Αίτηση ΚΩΣΤΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/669%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A51%CE%9D

40.Απόφαση 240-2021 Αίτηση ΤΣΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%A90%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%9A%CE%9F

41.Απόφαση 241-2021 Αίτηση ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%A5%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%9F4

42.Απόφαση 242-2021 Αίτηση ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A55%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B5%CE%9E

43.Απόφαση 243-2021 Αίτηση ΣΥΛΙΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%9C%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-83%CE%99

 

44.Απόφαση 244-2021 Αίτηση ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9192%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%957

45.Απόφαση 245-2021 Αίτηση ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ, για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα όρμου Αγίου Νικολάου ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A3%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9F%CE%A4

46.Απόφαση 246-2021  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης νέας παροχής στο δίκτυο χαμηλής τάσης τμήματος του καταφυγίου σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ Μαρίνας Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%A8%CE%94