Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου 13 Σεπτεμβρίου 2021

1.Απόφαση  247-2021 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Βουρκαρίου ν. Κέας»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9E%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%A67

2.Απόφαση 248-2021 Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%98%CE%9F1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%A3%CE%96

3.Απόφαση 249-2021 Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ανάδειξη οριστικού αναδόχου) για την υπηρεσία Ανέλκυση ναυαγίου Δ/Ξ DORDUNCU.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%9C%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A62%CE%98

4.Απόφαση 250-2021 Παραχώρηση χερσαίων χώρων στους λιμένες Ερμούπολης και Φοίνικα ν. Σύρου για την πραγματοποίηση του Cyclades Yachting Festival & Gastronomy-Syros.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%A4%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%93%CE%96