Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου 26/11/2021

  1. Απόφαση 271/2021. « Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%A78%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%92%CE%A0
  2. Απόφαση 272/2021. « Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%A49%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%9D%CE%9E
  3. Απόφαση 273/2021. Ορισμός αποφαινομένων οργάνων έργου «Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στη χερσαία ζώνη Φοίνκα Σύρου» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%A8%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-97%CE%A3
  4. Απόφαση 275/2021. Παραχώρηση χώρου στη μαρίνα Σερίφου για τις ανάγκες λειτουργίας επιχείρησης ενοικιαζόμενων σκαφών αναψυχής https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A57%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%A6%CE%A7
  5. Απόφαση 276/2021. Προσφορά χρηματοδότησης του «Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός» για εκπόνηση μελέτης, για την ανάπλαση και την προστασία της βραχώδους κολυμβητικής ακτής στο βόρειο άκρο του όρμου Αγίου Νικολάου Ερμούπολης Σύρου. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E%CE%A9%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%9E%CE%A3
  6. Απόφαση 277/2021. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αγωγή του Ιάκωβου Αγγέλου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%A1%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%98%CE%93
  7. Απόφαση 278/2021. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το υδατοδρόμιο Κύθνου. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%946%CE%91
  1. Απόφαση 279/2021. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το υδατοδρόμιο Κέας.https://diavgeia.gov.gr/decision/view/99%CE%92%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E3%CE%9C

9.Απόφαση 280/2021. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το υδατοδρόμιο Σύρου.https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%9E9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%9D%CE%A7