Ανακοίνωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΦΟΙΝΙΚΑ Ν. ΣΥΡΟΥ»