Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος parking στην περιοχή «Νησάκι» ν. Σύρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)