Το ταμείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα παραμείνει κλειστό από 12/9/2022 έως και 23/9/2022

Ενημερώνουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της Σύρου ότι το ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σύρου θα παραμείνει κλειστό από 12/9/2022 έως και 23/9/2022. Για την εξυπηρέτησή σας
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς της Υπηρεσίας.
Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ GR52 0172 7100 0057 1001 7689 636
ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR67 0140 6260 6260 0233 0005 539.