Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευής πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στην χερσαία ζώνη του Φοίνικα Σύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ