Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο ”Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στην χερσαία ζώνη Φοίνικα Σύρου”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ