Νέα αυτόματα και σύγχρονα μηχανήματα παροχής νερού – ρεύματος (pillars) στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης στη θέση «Καρνάγιο»

Το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προέβη στην προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) νέων, αυτόματων και σύγχρονης τεχνολογίας μηχανημάτων , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης στη Θέση Καρνάγιο», προϋπολογισμού 166.489,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και την Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» και ειδικότερο στο πλαίσιο του Υποέργου 2.
Ενημερώνονται οι χρήστες του αλιευτικού καταφυγίου Καρνάγιο ότι δύνανται να προμηθευτούν νέες (επαναφορτιζόμενες) κάρτες λειτουργίας των νέων pillars από τα γραφεία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Κανδιώ Μαραγκού