Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου έναντι ανταλλάγματος, στην χερσαία ζώνη Αζολίμνου.

1922-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1-1

1938-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1

1941-2023--ΕΞΕΡΧ--ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΝΕΡΗΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ-no1