Η οδός Ακτή Καταδρομικού ‘Ελλη (όπισθεν ΑΕΝ Σύρου) δεν θα διατίθεται προς στάση — στάθμευση οχημάτων από την Παρασκευή 2 Ιουνίου στις 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ