Επισκευή υφιστάμενης προβλήτας στη περιοχή Βούλγαρη στη Χ.Ζ. Φοίνικα Σύρου

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης έργου με τίτλο
”Επισκευή υφιστάμενης προβλήτας στη περιοχή Βούλγαρη στη Χ.Ζ. Φοίνικα
Σύρου” και για την ασφάλεια των χρηστών της οδού, οι εργασίες Θα ξεκινήσουν
σήμερα 25-09-2023 και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 04-01-2024.
Παρακαλούμε για την προσοχή των λουόμενων και των οδηγών της παραλιακής
οδού και ευχαριστούμε για την κατανόησή τους.