Η καταβολή των οφειλών στο ταμείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Σας ενημερώνουμε ότι, από 1/1/2024, βάσει της αρ. 1289 απ. της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 5855/31-12-2020) η καταβολή των οφειλών στο ταμείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση καρτών πληρωμών.