Παράταση προθεσμίας παραχώρηση πεζοδρομίων

Σε συνέχεια της από 29-02-2024 ανακοίνωσης για παραχώρηση πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024, και επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες των όμορων καταστημάτων προς παραχώρηση πεζοδρομίων και παραλιακών χώρων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου παρακαλούνται:

Οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2024 και δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών.
Η αίτηση υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04/2024 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ή ηλεκτρονικά στο email: limeniko@otenet.gr.