Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19/4/2016 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Περισσότερα

Αποφάσεις συνεδρίασης 8 Απριλίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της κρουαζιέρας αποφαση 99-2016 Ψ6ΘΘΟΡΝ0-Ζ43
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προγραμματική σύμβαση με Δήμο Σύρου-Ερμούπολης αποφαση 100-2016 ΩΣΚΓΟΡΝ0-ΔΦ7
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κύθνου αποφαση 101-2016 ΩΠ6ΟΟΡΝ0-Δ70
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προγραμματική σύμβαση με Δήμο Σερίφου αποφαση 102-2016 ΩΛΧΧΟΡΝ0-ΔΟ5
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προγραμματική σύμβαση με Δήμο Kέας αποφαση 103-2016 79ΟΔΟΡΝ0-ΚΘΨ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά αμοιβή λογιστή για το χρονικό διάστημα από 1/12/2015 έως 31/12/2015 (σύμβαση 4243/1-12-2015 αποφαση 104-2016 ΩΔΟΕΟΡΝ0-ΕΞΑ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά αμοιβή λογιστή για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως 30/11/2015 (σύμβαση 4376/1-12-2015 αποφαση 105-2016 ΨΓΩΠΟΡΝ0-Υ1Υ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά καθαρισμό θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης  για το χρονικό διάστημα από 27/11/2015 έως 26/12/2015 αποφαση 106-2016 Ψ03ΡΟΡΝ0-ΔΧΥ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προμήθεια ανακλινόμενων ιστών για το λιμένα Ερμούπολης αποφαση 107-2016 ΨΜ43ΟΡΝ0-ΟΤΡ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Μέγα Γιαλού ν.Σύρου αποφαση 108-2016 ΩΖΞΦΟΡΝ0-5ΟΕ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δ. Σερίφου αποφαση 109-2016 7ΨΔ9ΟΡΝ0-ΖΘΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ Ερμούπολης αποφαση 110-2016 ΨΞ7ΖΟΡΝ0-Ρ37
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας αποφαση 111-2016 6ΔΔΣΟΡΝ0-6ΤΣ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά διάφορες εργασίες-επισκευές δικτύων ύδρευσης χερσαίων ζωνών Σύρου αποφαση 112-2016 7Θ0ΡΟΡΝ0-ΟΦ4
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας λ.Ερμούπολης για το διάστημα από 16/12/2015 έως 31/12/2015 αποφαση 113-2016 ΟΡΘΗ 64ΔΖΟΡΝ0-16Σ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ για την προμήθεια μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ  (σκάλες,ράμπες,δέστρες) αποφαση 114-2016 6Ξ8ΒΟΡΝ0-0ΡΟ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (κάδους,παγκάκια κλπ.) αποφαση 115-2016 Ψ7Ε8ΟΡΝ0-9ΟΡ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν.Σύρου αποφαση 116-2016 65ΨΑΟΡΝ0-ΦΔ3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  επισκευές,βελτιώσεις ΧΖ Κινίου αποφαση 117-2016 6Υ0ΣΟΡΝ0-ΛΙ6
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  επισκευές δύο τμημάτων ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 118-2016 ΨΛΒΕΟΡΝ0-0ΕΨ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  ανέλκυση ναυαγίων περιοχής Ερμούπολης αποφαση 119-2016 755ΛΟΡΝ0-9ΣΡ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης αποφαση 120-2016 ΩΑΣΓΟΡΝ0-Ν7Υ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  τοπογραφική-βυθομετρική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων στο Κίνι ν.Σύρου αποφαση 121-2016 60ΙΞΟΡΝ0-Ω4Α
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά  μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα (μαρίνα) στη θέση Πηδάλι ν.Σύρου αποφαση 122-2016 ΨΖΞΡΟΡΝ0-ΩΗΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά μελέτη βυθομέτρησης λιμένα Ερμούπολης αποφαση 123-2016 6ΨΤΦΟΡΝ0-Η11
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά μελέτη επέκτασης προσήνεμου μώλου Κινίου Σύρου αποφαση 124-2016 Ω01ΨΟΡΝ0-ΟΝ1
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan λιμένα Ερμούπολης αποφαση 125-2016 6ΓΛ9ΟΡΝ0-ΗΧ9
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά Μ.Π.Ε. τουριστικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου αποφαση 126-2016 6ΖΡ9ΟΡΝ0-9Ο6
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά εργασία επισκευής-αναβάθμισης συστήματος παροχής υπηρεσιών Λ/Χ Σύρου αποφαση 127-2016 Ω0ΔΑΟΡΝ0-ΒΦΔ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση δαπανών ΠΟΕ που αφορά επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 128-2016 Ω1ΓΗΟΡΝ0-ΟΕΓ

Αποφάσεις συνεδρίασης 23 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Αντιλογισμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιμενικών τελών στις ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ για την περίοδο από 25/3/2016 έως 24/5/2016 αποφαση 59-2016 6ΕΞΧΟΡΝ0-3ΓΚ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή πρόσθετων τελών και πρόσθετης επιβάρυνσης λόγω υποβολής εκπρόθεσμων ΑΠΔ αποφαση 60-2016 7Χ1ΡΟΡΝ0-ΚΓΒ
Αίτημα Αμοργιανού Παντελή αποφαση 61-2016 6Β02ΟΡΝ0-Ο4Θ
Τροποποίηση απόφασης 92/2015 που αφορά παραχώρηση στην Τζίμα Ευτυχία παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου, ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 62-2016 Ω53ΖΟΡΝ0-ΘΙΝ
Τροποποίηση απόφασης  346/2015 που αφορά παραχώρηση στους  Δαλέζιο Θεοφάνη και Σία ΟΕ παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου, ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 63-2016 7ΑΑΟΟΡΝ0-ΖΡΤ
Τροποποίηση απόφασης 319/2015 που αφορά παραχώρηση στους Φραγκίσκο Περρή και Σία ΟΕ παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 64-2016 7ΩΕ7ΟΡΝ0-ΤΒΥ
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016 αποφαση 65-2016 72ΜΒΟΡΝ0-2Ν8
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση προσφυγής κατά της 2/2008 απόφασης του Λιμενάρχη Σύρου αποφαση 66-2016 ΨΚΧΥΟΡΝ0-8ΦΗ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για βιολογικό καθαρισμό 25 υφασμάτινων καρεκλών και δύο υφασμάτινων καναπέδων γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 67-2016 ΩΜΓ7ΟΡΝ0-Α1Χ
Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού αποφαση 68-2016 67Ο2ΟΡΝ0-Ι9Μ
Ορισμός μελών γνωμοδοτικής Επιτροπής ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ν.Κέας αποφαση 69-2016 ΩΚ7ΛΟΡΝ0-290
Εγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Προέδρου στη Κέα αποφαση 70-2016 60ΠΞΟΡΝ0-Α6Δ
Επανακαθορισμός τιμών παροχής νερού-ρεύματος στα ελλιμενίζοντα σκάφη στους λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 71-2016 ΩΞΩΠΟΡΝ0-1ΣΔ
Αίτημα Κωνσταντίνου Μπαλταζάνη για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας αποφαση 72-2016 6ΘΩΤΟΡΝ0-809
Τροποποίηση απόφασης 345/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Δημήτριο Βάλβη και Σία ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 73-2016 ΨΞΧΟΟΡΝ0-3ΝΑ
Τροποποίηση απόφασης 349/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Νικόλαο Κεχαγιά & Σία ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 74-2016 ΨΙ4ΡΟΡΝ0-ΛΦ5
Τροποποίηση απόφασης 90/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Κ.Κοτσιφάκη και Σία ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 75-2016 ΩΚ38ΟΡΝ0-Λ5Ξ
Τροποποίηση απόφασης 96/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Ν & Γ Ζιάβρα ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 76-2016 ΩΛ4ΛΟΡΝ0-Σ1Φ
Τροποποίηση απόφασης 89/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Ν & Γ Ζιάβρα ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 77-2016 9ΟΚ5ΟΡΝ0-ΔΜΛ
Τροποποίηση απόφασης 20/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στη Μαρία Συλιβάνη ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 78-2016 Ω0ΕΚΟΡΝ0-ΚΣΣ
Τροποποίηση απόφασης 241/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 79-2016 7Ζ9ΜΟΡΝ0-Ν5Ο
Τροποποίηση απόφασης 216/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Γιατσίδης-Πουλάκης Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 80-2016 6ΖΡΔΟΡΝ0-5ΑΩ
Τροποποίηση απόφασης 93/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου στην ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΠΛΥΤΑΣ Ι.Κ.Ε, ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 81-2016 7ΕΨΣΟΡΝ0-6ΓΕ
Τροποποίηση απόφασης 91/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στον Παλαμάρη Νικόλαο, ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 82-2016 7ΗΓΑΟΡΝ0-Β6Β
Τροποποίηση απόφασης 94/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Σ.Κακάτση-Ξ.Γρέδη Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 83-2016 ΨΒΕΒΟΡΝ0-7ΧΞ
Τροποποίηση απόφασης 239/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Ε.Βαμβακούση-Ε.Περρή Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 84-2016 627ΖΟΡΝ0-2ΓΠ
Τροποποίηση απόφασης 123/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Νικόλαο Βασιλικό και Σία Ο.Ε., ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 85-2016 7ΒΠ6ΟΡΝ0-Ο7Χ
Τροποποίηση απόφασης 420/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Ευαγγελία Καρατζά,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 86-2016 ΩΚΡ8ΟΡΝ0-ΟΕΦ
Τροποποίηση απόφασης 31/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Ρ.Μπρασόλα και Γ.Κριτσίνης Ο.Ε. ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 87-2016 ΩΠ0ΡΟΡΝ0-ΞΡΘ
Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους της Υπηρεσίας της Μ.Ρούσσος & Υιοι ΟΕ αποφαση 88-2016 6ΡΝΣΟΡΝ0-4Α5
Τροποποίηση απόφασης 317/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Δ.Ξανθάκη και Σία Ο.Ε. , ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 89-2016 ΩΖΨΒΟΡΝ0-32Ζ
Τροποποίηση απόφασης 40/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Χ.Πετρουτσάτο & Σία Ο.Ε. ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 90-2016 6ΡΗΕΟΡΝ0-73Δ
Αίτημα Ντόκα Γεώργιου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης αποφαση 91-2016 ΩΒΟΓΟΡΝ0-ΒΩ6
Τροποποίηση απόφασης 350/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης Σύρου στον Κωνσταντίνο Κασιμάτη ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 92-2016 Ω1ΕΛΟΡΝ0-ΤΤΨ
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης  για την Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθμού Ερμούπολης αποφαση 93-2016 ΟΡΘΗ Ω9ΠΩΟΡΝ0-Φ75
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για τον  καθαρισμό  θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 94-2016 7ΚΗΠΟΡΝ0-5ΙΚ
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης  για την Παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιμενικών τελών Χ.Ζ. ευθύνης ΔΛΤΣ αποφαση 95-2016 ΟΡΘΗ 7ΚΞΟΟΡΝ0-1ΣΚ
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης  για τον καθαρισμό γραφείων ΔΛΤΣ αποφαση 96-2016 7ΗΨΓΟΡΝ0-3Σ1
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για διάφορες εργασίεςεπισκευές δικτύων ύδρευσης ΧΖ Σύρου αποφαση 97-2016 6ΜΗ7ΟΡΝ0-ΚΦ4
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή ναυδέτων στο καταφύγιο Φοίνικα αποφαση 98-2016 60Γ9ΟΡΝ0-Μ4Α

Χρήσεις χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα

Καλούνται οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης,από την πλατεία Κανάρη έως την οδό Χίου,να προσκομίσουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,σύμφωνα με την Εγκύκλιο 8321.6/01/12/12-3-12 (ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β),έως την Παρασκευή 18-3-2016.

Αποφάσεις συνεδρίασης 23 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Προγραμματισμός προμηθειών σε υλικά καθαριότητας για την περίοδο από 1/6/2016 έως 31/5/2017 για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 41-2016 6ΘΓΩΟΡΝ0-ΥΤ3
Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για το Συριανό Καρναβάλι 2016 αποφαση 42-2016 ΩΖ13ΟΡΝ0-0ΛΥ
Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 43-2016 7ΗΓΞΟΡΝ0-63Λ
Αίτημα Φίλιππα Ειρήνης για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου αποφαση 44-2016 ΩΔΞ5ΟΡΝ0-ΤΦΞ
Αίτημα Κρινάς ΑΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 45-2016 7ΒΑ3ΟΡΝ0-Γ6Φ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2016 αποφαση 46-2016 ΩΥΧ7ΟΡΝ0-Φ78
Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ηµοτικου Λιµενικού Ταµείου Σύρου έτους 2016 αποφαση 47-2016 69ΞΙΟΡΝ0-ΘΓΟ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση εφαρµογών λογισµικού των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ΛΤΣ και την παροχή υπηρεσιών αποµακρυσµένης τεχνικής υποστήριξης & επιτόπιας παρουσίας (πρωτογενές αίτηµα 458/17-2-2016 16REQ003842278) αποφαση 48-2016 7Α2ΓΟΡΝ0-93Ζ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια ελέγχου της απογραφής έναρξης καθώς και τη διενέργεια τακτικού ελέγχου για την οικονοµική χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015)από ορκωτό λογιστή (πρωτογενές αίτηµα 472/18-2-2016 16REQ003851590) αποφαση 49-2016 Ψ4ΓΒΟΡΝ0-738
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες έτους 2016 υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 50-2016 ΩΙ14ΟΡΝ0-ΖΤΓ
Τροποποίηση απόφασης 265/2015 απόφασης ∆Σ ∆ΛΤΣ που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης Κινίου ν.Σύρου στην A.Ξαγοράρης-Ε.Φρέρης ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά µέτρα
Ο
αποφαση 51-2016 7ΒΖ2ΟΡΝ0-Μ6Χ
Αίτημα της ΟΕ Λιβάνιος Βικέντιος- Χατζηδάκης Κων/νος για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 52-2016 ΩΝΗ8ΟΡΝ0-Ι16
Αίτημα Α.Ξαγοράρη -Ε.Φρέρη ΟΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου αποφαση 53-2016 7556ΟΡΝ0-7Ι5
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης αποφαση 54-2016 6Τ1ΡΟΡΝ0-Τ2Π
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν.Σύρου αποφαση 55-2016 ΟΡΘΗ Ω966ΟΡΝ0-3Ν2 (2)
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 56-2016 ΩΔΠΓΟΡΝ0-0ΤΘ
Εγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την εξόφληση νέων συνδέσεων παροχών ρεύµατος στη χερσαία ζώνη ν.Σύρου αποφαση 57-2016 ΟΡΘΗ 7ΥΡ0ΟΡΝ0-3ΞΡ (1)
Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» αποφαση 58-2016 7ΣΙΟΟΡΝ0-ΦΨΓ

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Σας ενημερώνουμε ότι την 23/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Αποφάσεις συνεδρίασης 11 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιµενικών τελών στις ΧΖ ευθύνης ∆ΛΤΣ για την περίοδο από 25/12/2015 έως 24/5/2016(Σύµβαση 1859/25-5-15 Α∆ΑΜ:15SYMV002822441 ΑΠΌΦΑΣΗ Πολυετούς 201/2015 Α∆Α 7ΨΖΑΟΡΝ0ΥΜ0) αποφαση 1-2016 ΩΒΩΓΟΡΝ0-Ω2Ε
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση ηλεκτροφωτισµού ΧΖ ν.Σύρου για την περίοδο από 11/12/2015 έως 10/5/2016 (Σύµβαση 1663/11-5-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV002825551 Απόφαση Πολυετούς 324/2015 Α∆Α 708ΓΟΝ0-9ΤΣ) αποφαση 2-2016 Ω1Κ4ΟΡΝ0-Ξ6Χ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών στα καταφύγια σκαφών Φοίνικα Αγκαθωπών από 22/12/2015 έως 21/6/2016 (Σύµβαση 2261/22-6-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV002865235 Απόφαση Πολυετούς 325/2015 Α∆Α Ψ405ΟΡΝ0-ΠΙΝ) αποφαση 3-2016 ΟΡΘΗ 73ΥΔΟΡΝ0-Ε3Β (1)
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθµού λιµένα Ερµούπολης από 26/12/2015 έως 25/3/2016 (Σύµβαση 1007/26-3-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV00268072 Απόφαση Πολυετούς 326/2015 76Β6ΟΡΝ0-ΜΞΖ) αποφαση 4-2016 6ΛΠ0ΟΡΝ0-16Δ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας επιβατικού σταθµού και γραφείων ∆ΛΤΣ για την περίοδο από 8/12/2015 έως 7/5/2016 (Σύµβαση 1642/8-5-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV002768986 Απόφαση Πολυετούς 327/2015 Α∆Α 6Π3ΙΟΡΝ0-Ψ5Υ) αποφαση 5-2016 751ΚΟΡΝ0-2Ν0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού θαλασσίου χώρου λιµένα Ερµούπολης για την περίοδο από 27/12/2015 έως 16/3/2016(Σύµβαση 1024/2015 Α∆ΑΜ: 15SYMV002678923 Απόφαση Πολυετούς 328/2015 Α∆Α Ω70ΠΝ0-Ι∆Σ) αποφαση 6-2016 Ω0Η3ΟΡΝ0-0ΘΕ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας των λιµενικών εγκαταστάσεων αρµοδιότητας ∆ΛΤΣ για το διάστηµα από 1/1/2016 έως 1/7/2016 (Σύµβαση 2438/2-7-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV002890235 Απόφαση Πολυετούς 329/2015 Α∆Α ΩΕΒΙΟΡΝ00ΜΩ) αποφαση 7-2016 ΨΠ4ΧΟΡΝ0-ΕΙΚ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήµατος και σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2016 για την περίοδο από 1/1/2016 έως 30/11/2016 αποφαση 8-2016 6ΨΛΒΟΡΝ0-9Χ2
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευή υφάλου τµήµατος κρηπιδοτοίχου λιµένα Κορησσίας Κέας αποφαση 9-2016 ΨΦΑΘΟΡΝ0-ΟΤΙ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για αποκατάσταση χρωµατισµων λιµένα Σύρου αποφαση 10-2016 6ΦΛ8ΟΡΝ0-Η2Ο
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ύφαλες επισκευές στον προβλήτα αλιευτικών σκαφών λιµένα Μέριχα αποφαση 11-2016 ΩΨΧ4ΟΡΝ0-9Υ6
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για έλεγχο και τοποθέτηση πλωτών προβλητών στα Λουτρά ν.Κύθνου αποφαση 12-2016 7ΞΒΚΟΡΝ0-ΧΓΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών του ΛΤΣ Σύρου και την πληρωµή λογαριασµών ρεύµατος φωτισµού δρόµων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων αρµοδιότητας ∆ΛΤ Σύρου καθώς και την πληρωµή δαπανών για νέες συνδέσεις αποφαση 13-2016 9ΞΙ4ΟΡΝ0-706 (1)
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τα έξοδα κίνησης των υπηρεσιακών τους µετακινήσεων-Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή δαπανών µετακίνησης του Προέδρου του ∆ΛΤΣ για υπηρεσιακούς λόγους και για διεκπεραίωση υποθέσεων της Υπηρεσίας-Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωσης  µετακινουµένων τεχνικών υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους ή συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια και συνέδρια αποφαση 14-2016 Ω1ΚΤΟΡΝ0-Φ56
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αντιµετώπιση δαπανών ύδρευσης κοινόχρηστων χώρων λιµένων αρµοδιότητας ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου και τις δαπάνες νέων συνδέσεων καθώς και για την πληρωµή λογαριασµών νερού των κτιρίων στέγασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου αποφαση 15-2016 ΟΡΘΗ Ω6ΓΞΟΡΝ0-Ρ4Κ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωµή προµηθειών τραπεζών επί των εισερχοµένων εµβασµάτων επ ονόµατι ∆ΛΤ  Σύρου αποφαση 16-2016 ΩΚΧΟΟΡΝ0-ΥΔ0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή στους ναυτικούς πράκτορες-ναυτ.εταιρείες προµήθειας επί των εισητηρίων επιβατών και οχηµάτων
Ο
αποφαση 17-2016 7ΗΗΛΟΡΝ0-ΑΗΧ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της υποχρεωτικής εισφοράς 3% υπερ ΤΑΝ επί των εσόδων από παραβάσεις ΚΟΚ σύµφωνα µε το Ν.2575/1998 ΦΕΚ 23Α/4-2-1998 αποφαση 18-2016 9ΑΥΧΟΡΝ0-ΓΡΒ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς 3% υπέ ΕΚΟΕΜΝ επί των εισπράξεων από εκµισθώσεις χερσαίων ζωνών λιµένων και εξοµοιούµενων προς αυτές χώρων σύµφωνα µε την υπ αριθµ.1329.1/14/5-9-2007 Υπ.Απόφαση του Υπ.Ναυτιλίας αποφαση 19-2016 ΨΟΚΔΟΡΝ0-8ΓΦ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς 5% υπέρ ΜΤΝ επί των εισπράξεων λιµενικών τελών σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.2399/96 ΦΕΚ 90/27-5-96 και επί των εισπράξεων από κλήσεις ΚΟΚ σύµφωνα µε το Ν.4150/13 άρθρο 10 ΦΕΚ 102/29-4-13 αποφαση 20-2016 75Κ3ΟΡΝ0-ΑΚΒ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών δηµοσίευσης προκηρύξεων που τα έξοδα βαρύνουν τους αναδόχους (ανταποδοτικό) αποφαση 21-2016 ΨΠ9ΩΟΡΝ0-2ΝΘ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή δαπανών προµήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου αποφαση 22-2016 ΩΦ5ΖΟΡΝ0-6Ρ5
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή δαπανών βιβλιοδέτησης και εκτυπώσεων µπλόκ είσπραξης τελώνδικαιωµάτων-προστίµων υπέρ ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρουεκτυπώσεων φωτογραφιών(Πρωτογενές αίτηµα 192/25-1-2016 16REQ003687762) αποφαση 23-2016 ΨΒ5ΘΟΡΝ0-ΥΕΒ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια φωτοτυπικού χάρτου και εντύπων µηχανογράφησης αναλωσίµων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πρωτογενές αίτηµα 193/25-1-2016 16REQ003687957) αποφαση 24-2016 Ψ8Υ8ΟΡΝ0-ΚΡΔ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών γενικής φύσεως (Πρωτογενές αίτηµα 194/25-1-2016 16REQ003688140) αποφαση 25-2016 ΨΛΖΟΟΡΝ0-0Υ0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή πάγιου τέλους (STAND BY)για την εκτέλεση κατ’αποκλειστικότητα των εργασιών παραλαβής των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαµενών και των πλοίων που προσεγγίζουν τους λιµένες ευθύνης του ∆ΛΤ Σύρου από 14/1/2015 έως 13/1/2016 ως σύµβαση 90/2014 αποφαση 26-2016 6Ο2ΜΟΡΝ0-4Λ1
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής τους σε σεµινάρια ή συνέδρια (Πρωτογενές αίτηµα 214/27-1-2015 16REQ003709893) αποφαση 27-2016 61ΛΨΟΡΝ0-56Ο
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη εξόδων λοιπών δηµοσιεύσεων-έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών δηµοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισµών  και έγκριση διάθεσης πίστωσης για δηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµό,προϋπολογισµό κλπ) αποφαση 28-2016 6ΧΨΥΟΡΝ0-Ν5Π
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή ετήσιας συνδροµής στην πλήρη βάση νοµικών πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ µέσω διαδικτύου για το έτος 2016 (Πρωτογενές αίτηµα 143/20-1-2016 16REQ003793860) αποφαση 29-2016 76Θ2ΟΡΝ0-ΝΛΥ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδροµή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της ∆ήµος Net (Πρωτογενές αίτηµα 81/14-1-2016 16REQ003793973) αποφαση 30-2016 Ω7ΗΔΟΡΝ0-ΩΓΑ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων παροχής νερού-ρεύµατος Χ.Ζ. Σύρου t (Πρωτογενές αίτηµα 98/15-1-2016 16REQ003796071) αποφαση 31-2016 ΨΩΣΔΟΡΝ0-Ε2Τ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή Α δόσης υπέρ ΡΑΛ για το έτος 2016 αποφαση 32-2016 ΟΡΘΗ 7ΒΕΝΟΡΝ0-ΦΧΩ
Συγκρότηση Επιτροπής διενεργείας δηµοπρασιών του Π.∆.270/81 δι εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων αποφαση 33-2016 7Ε62ΟΡΝ0-ΨΘΖ
«‘Ορισµός Επιτροπής εκτίµησης εκποιουµένων ή εκµισθουµένων  ακινήτων ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου» αποφαση 34-2016 ΩΧΚΛΟΡΝ0-ΝΣΝ
∆ιόρθωση-διαγραφή από χρηµατικό κατάλογο  της Υπηρεσίας που αφορούν βεβαιωµένα στη ∆.Ο.Υ. αποφαση 35-2016 76ΙΦΟΡΝ0-ΤΑΡ
Ορισµός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωµοδοτικής επιτροπής για θέµατα ανέλκυσης,αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός θαλάσσιας ζώνης ευθύνης ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου αποφαση 36-2016 7Λ81ΟΡΝ0-Τ2Δ
Ανάκληση απόφασης 34/2015 ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλ.χώρου  χερσαίας ζώνης λιµένα Φοίνικα ν.Σύρου στον κ.∆ουράτσο Αντώνιο και διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους της Υπηρεσίας λόγω διακοπής λειτουργίας καταστήµατος αποφαση 37-2016 6ΗΟ6ΟΡΝ0-Ν4Μ
Τροποποίηση απόφασης 320/2015 ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου στους Θ.Κτιστάκη-Α.Αρβανιτάκη ΟΕ ως προς το χρονικό διάστηµα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση αποφαση 38-2016 6ΡΨΓΟΡΝ0-9ΕΘ
Αίτηµα Αντώνιου ∆ελαβίνια για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιµένα Μέριχα ν.Κύθνου αποφαση 39-2016 ΩΨ6ΓΟΡΝ0-5ΓΜ
Εγκριση πραγµατοποιηθείσας µετακίνησης Προέδρου ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου στην Αθήνα αποφαση 40-2016 ΩΦΩ2ΟΡΝ0-3ΡΨ