Αποφάσεις συνεδρίασης 31 Μαΐου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Αίτημα Γεωργαντά Μυρσίνης  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 179-2016 ΩΧΨΩΟΡΝ0-ΖΟ9
αποφαση 180-2016 ΑΚΥΡΗ
Ανάθεση έργου Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου λιμένα Κορησσίας ν.Κέας αποφαση 181-2016 ΟΡΘΗ 7ΥΥΖΟΡΝ0-40Σ
Ανάθεση έργου Υφαλες επισκευές στον προβλήτα αλιευτικών σκαφών λιμένα Μέριχα Κύθνου αποφαση 182-2016 6ΑΕΛΟΡΝ0-ΨΒ1
Ανάθεση έργου Επισκευές-βελτιώσεις ΧΖ Κινίου Σύρου αποφαση 183-2016 608ΜΟΡΝ0-ΡΜΓ
Ανάθεση έργου Επισκευές δύο τμημάτων ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 184-2016 694ΛΟΡΝ0-3Σ8
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων έργου Επισκευές δύο τμημάτων ΧΖ Αζολίμνου Σύρου αποφαση 185-2016 ΩΩΟΜΟΡΝ0-ΣΒ5
Εγκριση μελέτης Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου αποφαση 186-2016 6Ρ8ΔΟΡΝ0-ΙΟΚ
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων έργου Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου αποφαση 187-2016 7ΛΘΓΟΡΝ0-Τ9Ψ
Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ΧΖ Φοίνικα Σύρου αποφαση 188-2016 ΨΤΓ7ΟΡΝ0-ΞΥΟ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ειδών εξοπλισμού παραλίας αποφαση 189-2016 7ΗΨΧΟΡΝ0-Ζ77
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων αποφαση 190-2016 6Β2ΔΟΡΝ0-ΑΕΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης-επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΧΖ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 191-2016 6Ξ4ΗΟΡΝ0-2ΤΓ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών αποφαση 192-2016 ΩΤΛ6ΟΡΝ0-8Α3
Εγκριση όρων διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στον Μέριχα Κύθνου αποφαση 193-2016 6ΔΘΛΟΡΝ0-ΕΧΝ
Εγκριση όρων διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στο Λιβάδι Σερίφου αποφαση 194-2016 ΟΡΘΗ 6Ε4ΖΟΡΝ0-Α1Τ
Εγκριση όρων διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης χώρου εντός του επιβατικού σταθμού λιμένα Ερμούπολης για τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος ανάληψης χρημάτων αποφαση 195-2016 ΩΩ6ΖΟΡΝ0-Ε8Ψ
Τροποποίηση  απόφασης  404/2015 που αφορά έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης  ως προς τα άρθρα 7 και 9 αυτής αποφαση 196-2016 ΩΚΜ7ΟΡΝ0-2Ψ1
Αίτημα Α.ΝΤΑΒΟΥ-Γ.ΜΑΜΜΑΣ-ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΟΕ για παραχώρηση για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 197-2016 ΨΒΖΩΟΡΝ0-Θ5Ο
Αίτημα ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-MASSIMO TURRINI Ο.Ε. για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 198-2016 ΨΟ3ΛΟΡΝ0-ΥΣΤ
Αίτημα για διεξαγωγή του πρώτου Τρίαθλου TRIMORE στη νήσο Σύρο αποφαση 199-2016 6ΒΧΖΟΡΝ0-ΨΨ5
Αίτημα RADIOTILEOPTIKI Α.Ε./Epsilon TV αποφαση 200-2016 7ΔΝΗΟΡΝ0-Υ4Η
Διαβίβαση αιτήματος Συλλόγου Επιχειρηματιών Αζολίμνου αποφαση 201-2016 ΩΓΔΧΟΡΝ0-Ρ19
Αίτημα Δήμου Σερίφου αποφαση 202-2016 Ω8ΘΥΟΡΝ0-494
αποφαση 203-2016 ΑΚΥΡΗ