Χρήσεις χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα

Καλούνται οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης,από την πλατεία Κανάρη έως την οδό Χίου,να προσκομίσουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,σύμφωνα με την Εγκύκλιο 8321.6/01/12/12-3-12 (ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β),έως την Παρασκευή 18-3-2016.

Comments for this post are closed.