Αποφάσεις συνεδρίασης 16 Μαΐου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Λήψη κυκλοφοριακών μέτρων λόγω εγκαινίων έργου Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης αποφαση 169-2016 ΟΡΘΗ ΨΟ94ΟΡΝ0-Σ78 (1)
Αίτημα Αναστάσιου Θωμόπουλου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 170-2016 ΟΡΘΗ 7ΗΒΥΟΡΝ0-ΨΡ7
Αίτημα ΡΑΣ ΚΑΦΕ Ε.Π.Ε. για παραχώρηση παραλιακού χώρου στο Γιαλισκάρι εντός εξομοιούμενης ΧΖ όρμου Βουρκαρίου ν.Κέας αποφαση 171-2016 ΟΡΘΗ Ω0Φ7ΟΡΝ0-0ΟΡ
Τροποποίηση απόφασης 221/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας στη ΝΙΚΟΛΗ Ελένη και Σία Ε.Ε. ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 172-2016 ΟΡΘΗ ΩΝΝΧΟΡΝ0-36Γ
Εγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα αποφαση 173-2016 ΟΡΘΗ 7Λ96ΟΡΝ0-1Λ3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αναλωσίμου εξοπλισμού αλκοολομέτρων ΛΣ αποφαση 174-2016 ΟΡΘΗ ΩΙΞΨΟΡΝ0-ΒΘΓ
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη Σέριφο απόφαση 175-2016 ΟΡΘΗ 66ΟΧΟΡΝ0-ΞΡΦ
Εγκριση μετακίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη Σέριφο απόφαση 176-2016 ΟΡΘΗ 6ΦΠ6ΟΡΝ0-ΗΩΧ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων διοικητικών υπαλλήλων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου απόφαση 177-2016 ΟΡΘΗ 7ΘΛ1ΟΡΝ0-ΣΓΚ
Τοποθέτηση εύκαμπτων κολωνακίων για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας και στάθμευσης στη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης και έγκριση  θέσεων στάσης-στάθμευσης επαγγελματικών και  ΙΧ οχημάτων  στο βόρειο τμήμα του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου (παλαιά αφετηρία ΚΤΕΛ) αποφαση 178-2016 ΟΡΘΗ 6ΛΝΨΟΡΝ0-98Λ (1)