Απόφαση συνεδρίασης 11 Αυγούστου 2021

1.Απόφαση 198-2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιών της νήσου Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%92%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E%CE%995

2.Απόφαση 199-2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιών της νήσου Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%999%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%9D%CE%9C

3.Απόφαση 200-2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιών της νήσου Σερίφου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%93%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%993